Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků


září 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
15919 ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ S PAS PRO VSTUP DO ZŠ 25.09.2019 Zlín Mgr. Markéta Bergerová Volná místa Šablony II, aktivita MŠ 2.II/6 - e), 8 hodin; aktivita ZŠ 2.II/6 - e), 8 hodin Přihláška
16019 VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ 30.09.2019 Zlín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška

říjen 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
16119 ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A PROŽITKŮ FORMOU TVOŘIVÝCH ČINNOSTÍ 02.10.2019 Vsetín Mgr. Štěpánka Maryšková Volná místa Šablony II, aktivita 2.II/6 - d), 8 hodin Přihláška
16219 OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ UČITELE V MŠ (POZNEJ SÁM SEBE) 03.10.2019 Vsetín Mgr. Juliana Gardošová Volná místa Šablony II, aktivita 2.I/6 - d), 8 hodin Přihláška
16519 PSANÍ V 1. TŘÍDĚ - OD ČÁRY K PSACÍMU PÍSMU 16.10.2019 Vsetín PaedDr. Hana Mühlhauserová Volná místa Šablony II, aktivita 2.II/6 - a), 8 hodin Přihláška
16719 DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 17.10.2019 Vsetín Mgr. Petra Slováková Volná místa Přihláška

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume