Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zpět na výběr kategorií

říjen 2023

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
14623 ZAČÍNÁM UČIT V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 03.10.2023 Zlín / on-line Mgr. Miloš Sobotka Volná místa OP JAK ZŠ, 16 hodin Přihláška
14723 JAK V PRAXI VYUŽÍVAT PROJEKTOVOU A INTEGROVANOU TÉMATICKOU VÝUKU 05.10.2023 Vsetín Mgr. Štěpánka Maryšková Volná místa OP JAK MŠ/ZŠ Přihláška
14923 POZNATKY Z VÝVOJOVÉ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE DĚTÍ, ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 09.10.2023 Hranice PhDr. Jan Svoboda Volná místa OP JAK MŠ/ZŠ, 12 hodin Přihláška
14823 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ podle §5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb. a §5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 11.10.2023 Zlín / on-line Mgr. Miroslav Hanzelka,
PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.,
PaedDr. Zdeněk Souček,
PhDr. Vlastislav Kožela
Volná místa Přihláška
15023 FORMATIVNÍ HODNOCENÍ V MŠ 19.10.2023 Vsetín Mgr. Juliana Gardošová Volná místa OP JAK MŠ Přihláška

listopad 2023

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
15423 VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ VE VÝTVARNÉ A POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ 09.11.2023 Olomouc Lena Banszel- Freyová Volná místa Počet účastníků omezen Přihláška
15523 VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ VE VÝTVARNÉ A POLYTECHNICKÉ VÝCHOVĚ. 14.11.2023 Vsetín Lena Banszel- Freyová Volná místa Počet účastníků omezen Přihláška
15623 MOTORICKO-KOGNITIVNÍ TRÉNING U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 15.11.2023 Vsetín Mgr. Alena Vlková Volná místa OP JAK MŠ/ZŠ, 16 hodin Přihláška
16123 KOMUNIKACE S RODIČI ANEB JAK EFEKTIVNĚ ŘEŠIT PROBLÉMY   30.11.2023 Vsetín Mgr. Marie Komárová Volná místa OP JAK MŠ/ZŠ Přihláška
15923 NOVELIZACE A POVINNÁ ELEKTRONIZACE SPISOVÉ SLUŽBY VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH (WEBINÁŘ) 30.11.2023 WEBINÁŘ RNDr. Ing. Eva Urbanová,
Ph.D.
Volná místa OP JAK ZŠ Přihláška

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson