Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zpět na výběr kategorií

září 2020

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
14320 VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ 22.09.2020 Zlín Ing. Václav Jelen,
Ing. Jaromír Nebřenský
Obsazeno ZRUŠENO BEZ NÁHRADNÍHO TERMÍNU!
14420 FKSP VE ŠKOLSTVÍ 24.09.2020 Plzeň Mgr. Markéta Seidlová Volná místa Přihláška
14520 FKSP VE ŠKOLSTVÍ 30.09.2020 Vsetín Mgr. Markéta Seidlová Obsazeno

říjen 2020

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
14620 ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ V MŠ 01.10.2020 Vsetín Mgr. Štěpánka Maryšková Obsazeno Šablony II MŠ, 8 h
14720 PŘÍRODOVĚDNÉ EXPERIMENTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 05.10.2020 Kroměříž RNDr. Jaroslav Kusala Volná místa Šablony II MŠ, 8 h; Šablony II ZŠ, 8 h; Šablony II ŠD/ŠK,8h; Šablony II SVČ, 8 h Přihláška
15020 VÝUKA VYJMENOVANÝCH SLOV KROK ZA KROKEM 06.10.2020 Vsetín PaedDr. Hana Mühlhauserová Volná místa Přihláška
14920 OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ UČITELE V MŠ (POZNEJ SÁM SEBE) 13.10.2020 Zlín Mgr. Juliana Gardošová Volná místa Šablony II MŠ, 8 h Přihláška
15120 METODICKÉ POSTUPY PEDAGOGŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH ŽÁKY S PAS A AS V BĚŽNÉ TŘÍDĚ ZŠ - PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ SITUACÍ 14.10.2020 Zlín Mgr. Petra Slováčková Volná místa Šablony II ZŠ, 8 h Přihláška
15720 ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ DO KOLEKTIVU POMOCÍ ČINNOSTÍ A HER 15.10.2020 Vsetín Mgr. Jana Macečková Volná místa Šablony II MŠ, 8 h. Přijímáme náhradníky e-mailem. Přihláška
15220 NADANÉ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU 19.10.2020 Vsetín Mgr. Monika Stehlíková,
MBA
Volná místa Šablony II ZŠ, 8 h; Šablony II MŠ, 8 h Přihláška
15320 SETKÁNÍ ŘEDITELŮ MŠ A VEDOUCÍCH UČITELEK MŠ 22.10.2020 Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Hana Otevřelová,
Mgr. Věra Korcová,
PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa 2-denní akce 22.-23.10.2020 Přihláška
15520 ANGLICKÁ GRAMATIKA EFEKTIVNĚ A SNADNO 27.10.2020 Vsetín Mgr. Sylvie Doláková Volná místa Šablony II ZŠ, 8 h Přihláška

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský