Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků


květen 2018

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
15018 VNITŘNÍ PŘEDPISY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ se zaměřením na MŠ 30.05.2018 Vsetín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška
15318 PROMĚNY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 31.05.2018 Kroměříž Mgr. Dana Karmasinová Volná místa Přihláška

červen 2018

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
15418 JAK PLÁNOVAT A REALIZOVAT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU (vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami) 07.06.2018 Vsetín Mgr. Lenka Bínová Volná místa Přihláška
15118 PSYCHOHYGIENA V PRÁCI UČITELE ANEB JAK PŘEDCHÁZET VYČERPÁNÍ 12.06.2018 Vsetín PhDr. Jan Svoboda Volná místa Přihláška

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón