Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků


listopad 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
17919 VÝTVARNÉ INSPIRACE (VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ - OPĚT NĚCO NOVÉHO) 20.11.2019 Vsetín Lena Banszel- Freyová Obsazeno Počet účastníků omezen Přihláška
18019 VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY V SOULADU S GDPR, VČETNĚ KOMUNIKACE DATOVOU SCHRÁNKOU 22.11.2019 Zlín RNDr. Ing. Eva Urbanová Volná místa Přihláška
18119 PLÁNOVÁNÍ, KONTROLNÍ A HODNOTÍCÍ ČINNOST ŘEDITELE ŠKOLY 27.11.2019 Zlín PhDr. Vlastislav Kožela Volná místa Přihláška

prosinec 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
18219 VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - PRÁVNÍ PŘEDPISY 04.12.2019 Hranice PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška

leden 2020

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
10120 ZÁKLADNÍ KURZ ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ 02.01.2020 Bílá - Beskydy Doc. PhDr. Petr Kutáč,
Ph.D.,
Mgr. Soňa Jurková
Obsazeno ve dnech 2.-6.1.2020, počet účastníků omezen na 15!! Přihláška
10220 DOŠKOLOVACÍ KURZ ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ 02.01.2020 Bílá - Beskydy Doc. PhDr. Petr Kutáč Obsazeno ve dnech 2.-5.1.2020, počet účastníků omezen na 15!! Přihláška
10320 ZÁKLADNÍ KURZ ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU 02.01.2020 Bílá - Beskydy Mgr. Jaroslav Uchytil Ph.D.,
Mgr. Roman Farana,
Ph. D.
Volná místa ve dnech 2.-6.1.2020, počet účastníků omezen na 15!! Přihláška
10420 DOŠKOLOVACÍ KURZ ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU 02.01.2020 Bílá - Beskydy Mgr. Jaroslav Uchytil Ph.D.,
Mgr. Roman Farana,
Ph. D.
Volná místa ve dnech 2.-4.1.2020, počet účastníků omezen na 15!! Přihláška

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk