Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nabídka vzdělávacích akcí


leden 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
10119 ZÁKLADNÍ KURZ ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ 02.01.2019 Bílá - Beskydy Doc. PhDr. Petr Kutáč,
Ph.D.,
Mgr. Soňa Jurková
Obsazeno 2.-6.1.2019 Přihláška
10219 DOŠKOLOVACÍ KURZ ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ 02.01.2019 Bílá - Beskydy Doc. PhDr. Petr Kutáč,
Ph.D.
Volná místa 2.-5.1.2019 Přihláška
10319 ZÁKLADNÍ KURZ ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU 02.01.2019 Bílá - Beskydy Mgr. Jaroslav Uchytil,
Ph.D.,
Mgr. Roman Farana,
Ph.D.
Obsazeno 2.-6.1.2019 Přihláška
10419 DOŠKOLOVACÍ KURZ ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU 02.01.2019 Bílá - Beskydy Mgr. Jaroslav Uchytil,
Ph.D.,
Mgr.Roman Farana,
Ph.D.
Obsazeno 2.-4.1.2019 Přihláška
10519 SPRÁVNÍ ŘÁD A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLÁCH (PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ) 11.01.2019 Zlín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška
11019 ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ V MŠ 15.01.2019 Vsetín Mgr. Blanka Rozehnalová,
Ph.D.
Volná místa 1. část: 15.1.2019, 2. část: 22.1.2019 Přihláška
10719 NOVINKY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2019, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ V NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ 18.01.2019 Valašské Meziříčí Ing. Kateřina Běhunčíková Volná místa Přihláška
10619 CYKLUS SEMINÁŘŮ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ 2019 18.01.2019 Valašské Meziříčí Ing. Kateřina Běhunčíková,
Ing. Miluše Procházková,
Ing. Antonín Daněk
Volná místa ve dnech 18.1.2019, 28.1.2019,12.2.2019 Přihláška
18818 ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST ANEB CO BY MĚL PŘEDŠKOLÁK UMĚT, ABY VE ŠKOLE OBSTÁL 21.01.2019 Vsetín Mgr. Lenka Bínová Volná místa Úhrada možná z MAP Vsetínsko II a MAP Valaš.Meziříčí II Přihláška
11119 NOVINKY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V ROCE 2019, NEJČASTĚJŠÍ OMYLY ZAMĚSTNAVATELŮ V NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ 25.01.2019 Valašské Klobouky Ing. Kateřina Běhunčíková Volná místa Přihláška
10819 ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 A OD 1.1.2019, PROBLÉMOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ 28.01.2019 Valašské Meziříčí Ing. Antonín Daněk Volná místa Přihláška
11219 SPRÁVNÍ ŘÁD A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLÁCH (PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ) 31.01.2019 Zlín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška

únor 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
11419 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ROK 2018 A ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2019 08.02.2019 Valašské Klobouky Bc. Elen Vontorková Volná místa Přihláška
10919 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ROK 2018 A ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2019 12.02.2019 Valašské Meziříčí Ing. Miluše Procházková Volná místa Přihláška
11519 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2018 PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY VČETNĚ PŘÍPRAVY DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A NOVELY ZÁKONA O DPH 19.02.2019 Vsetín Ing. Dana Vankeová Volná místa Přihláška
11619 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2018 PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A NOVELY ZÁKONA O DPH 20.02.2019 Valašské Klobouky Ing. Dana Vankeová Volná místa Přihláška

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk