Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nabídka vzdělávacích akcí


duben 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
13619 POKLADNA, POKLADNÍ DOKLADY, GDPR a EET VE VZTAHU K VEDENÍ POKLADNY ŠKOLY, OBCE ČI JINÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2019 23.04.2019 Zlín Květoslava Novotná Volná místa Přihláška
13519 VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (setkání ředitelů ZŠ) 25.04.2019 Horský hotel Soláň MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová,
Ph.D,
PhDr. Vlastislav Kožela,
Mgr. Olga Vallová,
Mgr. Veronika Majkútová
Volná místa ve dnech 25.-26.4.2019 Přihláška
13719 VNITŘNÍ PŘEDPISY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2019 SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY A PROBLEMATICKÉ OBLASTI VČETNĚ GDPR 30.04.2019 Hranice na Moravě PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D
Volná místa Přihláška

květen 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
13819 ROZVOJ GRAFOMOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFOMOTORICKÝCH OBTÍŽÍ 02.05.2019 Zlín Mgr. Lenka Bínová Volná místa 50% sleva hrazena z MAP ORP Valašské Meziříčí Přihláška
12719 METODY AKTIVNÍHO UČENÍ (VYUŽITÍ K VÝUCE MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI) 09.05.2019 Vsetín Mgr. Štěpánka Maryšková Volná místa Přeloženo z 2.4.2019, Šablony II (8h) Přihláška
13919 ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ V MŠ - 4 hodiny 14.05.2019 Vsetín Mgr. Blanka Rozehnalová,
Ph.D
Volná místa 4 hodiny Přihláška
14019 ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ V MŠ - 8 hodin 14.05.2019 Vsetín Mgr. Blanka Rozehnalová,
Ph.D
Volná místa 8 hodin, 14.5. a 21.5.2019 Přihláška
14119 KOMUNIKACE S AGRESIVNÍM ŽÁKEM NEBO RODIČEM 15.05.2019 Vsetín PhDr. David Čáp. Ph.D Volná místa 50% sleva hrazena z MAP ORP Valašské Meziříčí Přihláška
14219 PRÁVNÍ VĚDOMÍ VYCHOVATELŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN A související dokumentace 16.05.2019 Zlín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D
Volná místa „Šablony II“ - 8 h. Přihláška
14319 LOGOPEDICKÉ PRVKY V HUDBĚ - ROZVÍJENÍ RYTMU PRO PODPORU LOGOPEDICKÉ PREVENCE 22.05.2019 Hranice Mgr. Hana Rolincová,
Mgr. Šárka Muchová
Volná místa ve dnech 22.5.2019 a 28.5.2019 Přihláška
14419 ANGLICKÁ GRAMATIKA - EFEKTIVNĚ A SNADNO 23.05.2019 Vsetín Mgr. Sylvie Doláková Volná místa „Šablony II“ - 8 h. Přihláška

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský