Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nabídka vzdělávacích akcí


listopad 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
17919 VÝTVARNÉ INSPIRACE (VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ - OPĚT NĚCO NOVÉHO) 20.11.2019 Vsetín Lena Banszel- Freyová Obsazeno Počet účastníků omezen Přihláška
18019 VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY V SOULADU S GDPR, VČETNĚ KOMUNIKACE DATOVOU SCHRÁNKOU 22.11.2019 Zlín RNDr. Ing. Eva Urbanová Volná místa Přihláška
18119 PLÁNOVÁNÍ, KONTROLNÍ A HODNOTÍCÍ ČINNOST ŘEDITELE ŠKOLY 27.11.2019 Zlín PhDr. Vlastislav Kožela Volná místa Přihláška
18519 JAK SE VYHNOUT CHYBÁM V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTECH, AKTUÁLNĚ Z PRACOVNÍHO PRÁVA 29.11.2019 Vsetín JUDr. Petr Bukovjan Volná místa Přihláška

prosinec 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
18219 VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - PRÁVNÍ PŘEDPISY 04.12.2019 Hranice PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška
18319 PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK K 31.12.2019 - KROK ZA KROKEM SE VŠEMI SOUVISLOSTMI 05.12.2019 Uherské Hradiště Ing. Andrea Hošáková Volná místa Přihláška
18419 PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK K 31.12.2019 - KROK ZA KROKEM SE VŠEMI SOUVISLOSTMI 06.12.2019 Vsetín Ing. Andrea Hošáková Volná místa Přihláška
18619 PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK K 31.12.2019 - KROK ZA KROKEM SE VŠEMI SOUVISLOSTMI 10.12.2019 Zlín Ing. Andrea Hošáková Volná místa Přihláška
18719 DPH V ZÁVĚRU ROKU 2019 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2020 17.12.2019 Vsetín Ing. Igor Pantůček Volná místa Přihláška

leden 2020

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
10120 ZÁKLADNÍ KURZ ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ 02.01.2020 Bílá - Beskydy Doc. PhDr. Petr Kutáč,
Ph.D.,
Mgr. Soňa Jurková
Obsazeno ve dnech 2.-6.1.2020, počet účastníků omezen na 15!! Přihláška
10220 DOŠKOLOVACÍ KURZ ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ 02.01.2020 Bílá - Beskydy Doc. PhDr. Petr Kutáč Obsazeno ve dnech 2.-5.1.2020, počet účastníků omezen na 15!! Přihláška
10320 ZÁKLADNÍ KURZ ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU 02.01.2020 Bílá - Beskydy Mgr. Jaroslav Uchytil Ph.D.,
Mgr. Roman Farana,
Ph. D.
Volná místa ve dnech 2.-6.1.2020, počet účastníků omezen na 15!! Přihláška
10420 DOŠKOLOVACÍ KURZ ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU 02.01.2020 Bílá - Beskydy Mgr. Jaroslav Uchytil Ph.D.,
Mgr. Roman Farana,
Ph. D.
Volná místa ve dnech 2.-4.1.2020, počet účastníků omezen na 15!! Přihláška

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón