Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nabídka vzdělávacích akcí


květen 2018

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
15218 POKLADNA, POKLADNÍ DOKLADY, GDPR a EET ve vztahu k vedení pokladny v roce 2018 29.05.2018 Vsetín Květoslava Novotná Volná místa Přihláška
15018 VNITŘNÍ PŘEDPISY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ se zaměřením na MŠ 30.05.2018 Vsetín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška
15318 PROMĚNY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 31.05.2018 Kroměříž Mgr. Dana Karmasinová Volná místa Přihláška

červen 2018

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
15418 JAK PLÁNOVAT A REALIZOVAT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU (vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami) 07.06.2018 Vsetín Mgr. Lenka Bínová Volná místa Přihláška
15118 PSYCHOHYGIENA V PRÁCI UČITELE ANEB JAK PŘEDCHÁZET VYČERPÁNÍ 12.06.2018 Vsetín PhDr. Jan Svoboda Volná místa Přihláška
15618 ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V ROCE 2018 (dotace, dary, vztahy se zřizovatelem) 15.06.2018 Plzeň Ing. Simona Pacáková Volná místa Přihláška
15718 DPH VE STAVEBNICTVÍ 19.06.2018 Vsetín Ing. Igor Pantůček Volná místa Přihláška

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk