Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nabídka vzdělávacích akcí


říjen 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
16519 PSANÍ V 1. TŘÍDĚ - OD ČÁRY K PSACÍMU PÍSMU 16.10.2019 Vsetín PaedDr. Hana Mühlhauserová Volná místa Šablony II, aktivita 2.II/6 - a), 8 hodin Přihláška
16719 DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 17.10.2019 Vsetín Mgr. Petra Slováková Volná místa Přihláška
16919 DÍTĚ S OPOŽDĚNÝM VÝVOJEM ŘEČI PROSTÝM V MŠ 22.10.2019 Vsetín PaedDr. Yveta Odstrčilíková,
Ph.D.
Volná místa Šablony II, aktivita 2.II/6, ZŠ - e); Šablony II, aktivita 2.I/6, MŠ - e); Přihláška
17019 GRAFOMOTORIKA 23.10.2019 Zlín Mgr. Lenka Bínová Volná místa Šablony II,2.I/6 MŠ e) 8 hod; Šablony II,2.II/6 ZŠ e) 8 hod Přihláška
16619 AKTUÁLNĚ ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY NA PODZIM ROKU 2019 24.10.2019 Valašské Meziříčí PhDr. Dagmar Kučerová Volná místa Přihláška
17119 ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2019 S DŮRAZEM NA MAJETEK, JEHO EVIDENCI, ODPISOVÁNÍ, INVENTARIZACI ZÁVAZKŮ A ÚČTOVÁNÍ TRANSFERŮ 25.10.2019 Zlín Ing. Andrea Hošáková Volná místa Přihláška
17219 VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - PRÁVNÍ PŘEDPISY 31.10.2019 Zlín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška

listopad 2019

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
17319 PŘÍRODOVĚDNÉ EXPERIMENTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 05.11.2019 Vsetín RNDr. Jaroslav Kusala Volná místa Šablony II, 2.VI/4, SVČ-g); Šablony II, 2.V/4, ŠD/ŠK-g); Šablony II, 2.II/6, ZŠ-g); Šablony II, 2.I/6, MŠ-g); Přihláška
17419 COLOURSTRINGS - METODA VÝUKY HRY NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE 06.11.2019 Zlín Jitka Kaprálová Šeluďková,
Bc. Lenka Nečasová
Volná místa Šablony II, 2.VII/4 ZUŠ, 8 hodin Přihláška
17719 VÝTVARNÉ INSPIRACE (VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ - OPĚT NĚCO NOVÉHO) 13.11.2019 Kroměříž Lena Banszel- Freyová Volná místa Počet účastníků omezen Přihláška
17819 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST A JEJÍ PODPORA NA 1. STUPNI ZŠ 14.11.2019 Kroměříž Mgr. Štěpánka Maryšková Volná místa Šablony II, 2.II/6 ZŠ - b), 8 hodin Přihláška
17919 VÝTVARNÉ INSPIRACE (VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ - OPĚT NĚCO NOVÉHO) 20.11.2019 Vsetín Lena Banszel- Freyová Volná místa Počet účastníků omezen Přihláška
18019 VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY V SOULADU S GDPR, VČETNĚ KOMUNIKACE DATOVOU SCHRÁNKOU 22.11.2019 Zlín RNDr. Ing. Eva Urbanová Volná místa Přihláška
18119 PLÁNOVÁNÍ, KONTROLNÍ A HODNOTÍCÍ ČINNOST ŘEDITELE ŠKOLY 27.11.2019 Zlín PhDr. Vlastislav Kožela Volná místa Přihláška
18519 JAK SE VYHNOUT CHYBÁM V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTECH, AKTUÁLNĚ Z PRACOVNÍHO PRÁVA 29.11.2019 Vsetín JUDr. Petr Bukovjan Volná místa Přihláška

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský