Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nabídka vzdělávacích akcí

Zpět na výběr kategorií

únor 2020

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
12120 Aktuality a novelizace právních předpisů v účetnictví VÚJ v roce 2020, daň z příjmu právnických osob u veřejně prospěšného poplatníka za zdaňovací období roku 2019 28.02.2020 Plzeň Ing. Simona Pacáková Volná místa Přihláška

březen 2020

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
12220 FKSP VE ŠKOLSTVÍ 10.03.2020 Zlín Mgr. Markéta Seidlová Volná místa Přihláška
12420 PRAVIDLA A KRITERIA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ 11.03.2020 Vsetín Mgr. Rober Čapek,
Ph.D.
Obsazeno Přihláška
12320 ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) V ROCE 2020 (TŘETÍ A ČTVRTÁ VLNA) 17.03.2020 Vsetín Ing. Dana Vankeová Volná místa Přihláška
12620 OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ UČITELE V MŠ 18.03.2020 Zlín Mgr. Juliana Gardošová Volná místa ŠABLONY MŠ II,2.I/6 d), 8 hodin Přihláška
12720 SPRÁVNÍ ŘÁD A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLÁCH (přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání) 24.03.2020 Zlín PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.
Volná místa Přihláška
12820 ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ DO KOLEKTIVU POMOCÍ ČINNOSTÍ A HER 26.03.2020 Vsetín Mgr. Jana Macečková Obsazeno ŠABLONY MŠ II,2.I/6 e), 8 hodin Přihláška
12620 NOVELA ZÁKONA O DPH V ROCE 2020 SE ZAMĚŘENÍM NA ČINNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 27.03.2020 Zlín Ing. Simona Pacáková Volná místa ZMĚNA termínu (přeloženo z 20.3.2020) Přihláška
13120 FKSP VE ŠKOLSTVÍ 31.03.2020 Vsetín Mgr. Markéta Seidlová Volná místa Přihláška

duben 2020

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
13020 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ podle §5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb. 01.04.2020 Zlín PhDr. Vlastislav Kožela,
PhDr. Mgr. Monika Puškinová,
Ph.D.,
PaedDr. Zdeněk Souček,
PaedDr. Oldřich Gejda
Volná místa Počet míst omezen Přihláška
13220 FKSP VE ŠKOLSTVÍ 03.04.2020 Plzeň Mgr. Markéta Seidlová Volná místa Přihláška
12920 ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ V MŠ 09.04.2020 Vsetín Mgr. Štěpánka Maryšková Obsazeno Přihláška

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón