Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nabídka vzdělávacích akcí

Zpět na výběr kategorií

leden 2021

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
10921 NOVINKY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2021, ELDP, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD 1.1.2021 21.01.2021 WEBINÁŘ Ing. Kateřina Běhunčíková Volná místa Přihláška
10821 CYKLUS VZDĚLÁVÁNÍ PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ - NOVINKY A ZMĚNY V ROCE 2021 21.01.2021 WEBINÁŘ Ing. Kateřina Běhunčíková,
Ing. Antonín Daněk,
Bc. Elen Vontorková,
Volná místa ve dnech 21.1.2021; 12.2.2021; 24.2.2021 Přihláška
11321 PŘÍPRAVA A SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK K 31.12.2020, INVENTARIZACE, UPOZORNĚNÍ NA NOVELIZACI PRÁVNÍCH PŘEDPISU V ROCE 2021 22.01.2021 WEBINÁŘ Ing. Andrea Hošáková Volná místa Přihláška
11221 ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČINNOST PŘI PODPOŘE INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLUPRÁCI S MŠ A ZŠ - WEBINÁŘ (PRAKTICKÝ PRŮVODCE PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI V PRAXI) 28.01.2021 WEBINÁŘ Mgr. Lenka Bínová Volná místa Přihláška

únor 2021

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
11421 Školní  zralost 01.02.2021 WEBINÁŘ Mgr. Alena Vlková Volná místa ŠABLONY; ve dnech: 1.2. a 2.2.2021 Přihláška
11521 FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODU A SLUŽBÁCH V KONTEXTU DRAMATICKÝCH ZMĚN V DPH V ROCE 2021 04.02.2021 WEBINÁŘ   Ing. Vladimír Zdražil Volná místa Přihláška
11021 ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2020 A OD 1.1.2021, PROBLÉMOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ V DOBĚ KRIZE 12.02.2021 WEBINÁŘ Ing. Antonín Daněk Volná místa Přihláška
11721 METODICKÉ POSTUPY PEDAGOGŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH ŽÁKY S PAS A AS V BĚŽNÉ TŘÍDĚ ZŠ - PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ SITUACÍ - WEBINÁŘ 16.02.2021 WEBINÁŘ Mgr. Petra Slováková Volná místa ŠABLONY; ve dnech: 16.2. a 17.2.2021 Přihláška
11821 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2020 PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY VČETNĚ PŘÍPRAVY DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2020 18.02.2021 WEBINÁŘ Ing. Dana Vankeová       Volná místa Přihláška
11121 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZA ROK 2020, DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2021 24.02.2021 WEBINÁŘ Bc. Elen Vontorková Volná místa Přihláška
11921 AKTUALITY A NOVELIZACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ÚČETNICTVÍ VÚJ V ROCE 2021, DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB U VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO POPLATNÍKA ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2020 26.02.2021 WEBINÁŘ Ing. Simona Pacáková Volná místa Přihláška

březen 2021

Kód Název vzdělávací akce Datum Místo konání Lektor Obsazenost Poznámka
12021 AKTUALITY A NOVELIZACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ÚČETNICTVÍ VÚJ V ROCE 2021, DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB U VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO POPLATNÍKA ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2020 05.03.2021 WEBINÁŘ Ing. Andrea Hošáková Volná místa Přihláška
12121 AKTUALITY A NOVELIZACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ÚČETNICTVÍ VÚJ V ROCE 2021, DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB U VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO POPLATNÍKA ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2020 16.03.2021 WEBINÁŘ Ing. Andrea Hošáková Volná místa Přihláška

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume