Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

O nás

 

Vítejte na stránkách vzdělávací agentury KPS Vsetín, akreditované vzdělávací instituce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Naše vzdělávací agentura připravuje pro Vás vzdělávací akce již více než 15 let.

Předmětem naší činnosti je vzdělávání dospělých prostřednictvím odborných přednášek, seminářů a kurzů.

Lektorský tým tvoří velmi erudovaní a uznávaní odborníci.

Jsme tu pro Vás, abychom Vám poskytli důležité informace a novinky v oboru Vaší profesní činnosti.

Naším cílem je poskytování vzdělávacích služeb na vysoké odborné úrovni a spokojenost klientů.

Velmi rádi přijmeme Vaše připomínky, případné návrhy na další témata vzdělávacích akcí, která doposud v předkládané nabídce nejsou uvedena.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Ing. Pavel Bundil

a kolektiv zaměstnanců vzdělávací agentury KPS Vsetín

 

 

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume