Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ostatní odborné oblasti


V nejbližší době nejsou naplánovány žádné kurzy.

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela