Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL - ŠKOLNÍ ROK 2024/2025, AKTUÁLNÍ INFORMACE A NOVINKY K ŘÍZENÍ ŠKOLY

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:     13724

FORMA:                            prezenční  

 

LEKTOR:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. - zkušená a uznávaná lektorka, odborník na problematiku školské a pracovněprávní

TERMÍN a ČAS:

úterý 17. září 2024

9:00 - 13:00 hod
           prezence 8:30 - 9:00 hod

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1800,- Kč (včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení) Nejsme plátci DPH.
                 V případě bezhotovostní platby musí být účastnický poplatek připsán na účet  pořadatele nejpozději 3 pracovní
                 dny před konáním akce (viz Smluvní podmínky)     

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 11. září 2024 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na tel. č. 737621154, 778429385)

                                 

URČENO: 
Ředitelům MŠ, ředitelům ZŠ, zástupcům ředitelů, odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních celků kraje a obcí, zabývajícím se školstvím.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je informovat o změnách právních předpisů důležitých pro činnost základní a mateřské školy ve školním  roce 2024/2025. Na příkladech demonstrovat aktuální otázky a postupy řízení vyplývající i z dřívějších novel školských a dalších souvisejících právních předpisů.  

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Novelizované právní předpisy a jejich vliv na řízení školy
- novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb. a financování základní školy
- novela školského zákona a prováděcích vyhlášek a úplata za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání
- Lex Ukrajina a vzdělávání cizinců
- nová „hygienická vyhláška“

Změny v řízení školy a dokumentace školy
- vnitřní platový předpis
- školní řád mateřské školy, vnitřní řád školní družiny a školního klubu
- program poradenských služeb, prevence školní neúspěšnosti
- provozní řád

Postupy vyplývající z dřívějších novel
- pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka, prokázání znalosti českého jazyka pedagogickým pracovníkem
- vyhodnocování a přijímání opatření v nových oblastech pedagogického vedení školy (adaptační období učitele; metody, formy a prostředky vzdělávání)
- výklad podmínek poskytování nadtarifních složek platu

Aktuality ke dni konání semináře
- očekávaná novela školského zákona a navazujících vyhlášek, očekávaná novela zákoníku práce

Diskuze, odpovědi na dotazy

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Amos Komenský“
- aktivita  1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
- aktivita 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson