Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  13024  

FORMA:                         prezenční 

 

LEKTOR:

Mgr. Zuzana Kuželová - zkušená lektorka, pedagog ZŠ, superlektorka Microsoft Innovative Educator Expert,
                                      Microsoft Innovative Educator Fellow

TERMÍN:

 

ČAS:

1. část - středa 22. května 2024
2. část - středa 29. května 2024

vždy v čase:  14:00 - 16:30 hod
                                  13:30 - 14:00 hod ... prezence

MÍSTO: 

Zlín, Základní škola Zlín, Okružní 4685

CENA:  

1620,- Kč  (včetně drobného občerstvení), nejsme plátci DPH
                 V případě bezhotovostní platby musí být účastnický poplatek připsán na účet agentury nejpozději 3 pracovní dny
                  před datem zahájení akce - viz Smluvní podmínky        

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 16. května 2024 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)
POZNÁMKA: Počet účastníků je omezen kapacitou učebny IT.

 

URČENO
Učitelům 1. stupně i 2. stupně ZŠ, vhodné i pro učitele MŠ se zájmem o získání informací k AI

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávacím cílem je získání znalostí a dovedností potřebných pro efektivní a etické využití umělé inteligence (AI) ve vzdělávání. Obsah je zaměřen na porozumění základním principům a konceptům AI včetně její omezení určované etickými, právními a pedagogickými aspekty s dopady na společnost při rozvíjení odpovědného a uvědomělého přístupu k modernímu způsobu získávání informací.  Účastníci budou seznámeni s různými nástroji a aplikacemi AI, které mohou podporovat výuku, učení a rozvoj digitální kompetence žáků při vytváření a používání vzdělávacího obsahu různých předmětů. Seminář bude probíhat s využíváním samostatného PC pro každého účastníka v učebně IT. 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :
Nástroje, se kterými se lze v praxi setkat
- Office a jeho možnosti
- Translatory a práce s textem, tvorba profesionální prezentace s prvky AI 
Čtení s porozuměním
- doplňky AI jakými jsou například Trenér čtení nebo automatická tvorba kontrolních otázek
Tvorba písemných prací
- s prvky AI využitelných například pro výuku jazyků nebo matematiky
Využití nástrojů Copilot v prohlížeči Bing
- komunikační prvky, tvorba a filtr informací 
Další možnosti AI v různých nástrojích
- příklady z praxe, využití AI pří výuce 

Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Amos Komenský“, aktivita 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ.

 

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela