Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROZVOJ GRAFOMOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFOMOTORICKÝCH OBTÍŽÍ (webinář)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:     13324 

AKREDITOVÁNO MŠMT:  

FORMA:                            on-line

                 

LEKTOR:

Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, odborník na danou problematiku

TERMÍN A ČAS:

čtvrtek 6. června 2024

8:30 - 15:00 hod 
           08:00 - 08:30 hod ........ doba pro ověření a navázání spojení

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA 

 kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1600,- Kč Nejsme plátci DPH
                 Platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce  (viz Smluvní podmínky).
                 V případě neuhrazené platby nebude účastníkovi zaslán odkaz na připojení k webináři.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 31.května 2024 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na tel. 737621154)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

                

URČENO
Učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům přípravných tříd, speciálním pedagogům a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Webinář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblasti grafomotorické a vizuomotorické, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jsou také výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Účastníci se seznámí s principy prevence grafomotorických a vizuomotorických obtíží v předškolním věku, bude objasněna problematika metodického vedení, upevňování správných návyků z oblasti grafomotoriky a vizuomotoriky včetně praktických ukázek rozvoje hrubé a jemné motoriky.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

 • Rozvoj hrubé motoriky - koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů
 • Rozvoj jemné motoriky - cvičení jemné motoriky, koordinace pravá-levá ruka
 • Vizuomotorika - koordinace oko-ruka
 • Ambidextrie
 • LATERALITA - souhlasná, zkřížená
 • Otázka leváků
 • Cvičení vizuomotorické koordinace
 • Prezentace vývojového hlediska vzhledem k nácviku jednotlivých grafomotorických prvků
 • Metodika grafomotorických cvičení - metoda obtahování
 • Odstraňování grafomotorických obtíží
 • Prezentace metodických materiálů, pomůcek vhodných pro edukaci v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomorických schopností a dovedností
 • Diskuse, výměna zkušeností

Obsazenost:Volná místa

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume