Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

LITERÁRNÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA U DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  13524  

FORMA:                         prezenční 

 

LEKTOR:

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. - známá a zkušená lektorka, autorka didaktických materiálů pro literární výchovu

TERMÍN:

ČAS:

čtvrtek 13. června 2024

12:00 - 16:30 hod
             11:30 - 12:00 hod...prezence

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1290,- Kč  vč. včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení . Nejsme plátci DPH.
                 V případě bezhotovostní platby musí být účastnický poplatek připsán na účet agentury nejpozději 3 pracovní dny
                  před datem zahájení akce - viz Smluvní podmínky        

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 7. června 2024 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

                                                     

URČENO:
Pro ředitelky a učitelky MŠ, pro učitele přípravných tříd ZŠ, vhodné pro učitele 1. tříd ZŠ.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem interaktivního semináře je nabídnout vhodné tvořivé náměty a metody, které děti budou přijímat bez zábran, s přirozenou nápodobou jednání pedagoga a ve vzájemné spolupráci se spolužáky. Předpokladem úspěšné výchovy čtenářské gramotnosti v předškolním a mladším školním věku je seznámení se s kvalitními ukázkami beletrie z děl J. Vodňanského, J. Dědečka, J. Žáčka, J. Havla, P. Šruta, J. Vladislava, L. Středy, J. Kožíška aj., tematicky zaměřené např. na zvířátka. Dramatizace je důležitá činnost pro rozvoj tvořivých schopností ve všech možných oblastech života, která zejména v prvních pěti letech dítěte rozvíjí lidský potenciál.  

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :
Metody zajišťující např. rozvoj poznávacích procesů, tvořivých dovedností, správných citových projevů, kulturních hranic jednání
- paměť slovně logická
- úmyslná pozornost
- fantazijní představivost
- rozvíjení smyslu pro humor
- vnímání krásna, prožívání příjemných pocitů
- radost z poznání - získání nových poznatků a vědomostí
- chápání špatného a nevhodného chování
- pohybové ztvárnění příběhu; soustředění a obratnost
- respektování společenských a kulturních pravidel
- vyvozování závěrů, fixování nových znalostí a informací apod
Slovní zásoba a její aktivní užívání
Práce s etickými normami
Diskuse, výměna zkušeností

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský