Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

KOMUNIKACE S RODIČI ANEB JAK EFEKTIVNĚ ŘEŠIT PROBLÉMY

DENTIFIKAČNÍ KÓD:    13124

AKREDITACE MŠMT:       č.j. MSMT-15160/2022-3-500

FORMA:                           PREZENČNÍ

LEKTOR:

Mgr. Marie Komárová - speciální pedagog, odborník na danou problematiku

TERMÍN:

ČAS:

čtvrtek 30. května 2024

09:00 - 15:30 hod (s krátkou přestávkou na oběd) prezence 08:30 - 09:00 hod)

MÍSTO: 

Kroměříž, Základní škola OSKOL, Mánesova 3661

CENA:  

1550,- Kč   (včetně drobného občerstvení, oběd není v ceně semináře), nejsme plátci DPH
                  v případě bezhotovostní platby musí být účastnický poplatek připsán na účet agentury nejpozději 3 pracovní dny
                   před datem konání akce - viz Smluvní podmínky      

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 24. května 2024 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

 

URČENO
Učitelům MŠ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům SŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout návod, jak vést náročný rozhovor s rodiči bez pocitu ztráty důstojnosti všech zúčastněných. Jak zajistit vhodné podmínky pro realizaci jednání. Jak jednat v případě, že je rozhovor informační, a jak jednat, když je cílem navození změny nebo řešení situace, účastníci si odnesou scénář průběhu samotného jednání. 

O B S A H O V Á  N Á P L Ň :

Jak připravit na rozhovor sebe
- květ kompetencí (triáda účastníků)
- pojmy, přání a oprávněný požadavek
- cesta od informace ke změně postoje (4 fáze budování dovedností)
- jak poskytovat informace tak, aby je příjemce slyšel
- smysluplné podněty předávané bezpečným způsobem x podněty vyhodnocené jako ohrožující
Jak připravit prostředí
- termín, nabídka termínů, pozvánka
- čas a doba jednání, rozsah jednání
- místnost a úprava prostředí
Jak připravit rozhovor
- stanovení cíle rozhovoru
- rozhovor informační
- rozhovor zaměřený na změnu (pracovní list)
Scénář rozhovoru
- sdělení cílů
- slovo má každý - popis situace všemi aktéry
- návrhy řešení - brainstorming
- dojednání úkolů s termíny
Diskuze, sdílení zkušeností

Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Amos Komenský“:
-  aktivita 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
-  aktivita 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ  

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca