Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

AKTUÁLNĚ ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY NA JAŘE ROKU 2024

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 12924

FORMA:  prezenční  

 

LEKTOR:

PhDr. Dagmar Kučerová - odborník na danou problematiku, autorka odborných článků z oblasti pracovněprávní problematiky

TERMÍN:

ČAS:

pátek 31. května 2024

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Valašské Meziříčí, velká zasedací místnost firmy PONAST spol. s r. o., Na Potůčkách 163 (směr Rožnov p.  Radh.                                          vedle seupermarketu Lidl)

CENA:  

1.690,- Kč  včetně písemného materiálu s podrobným přehledem probíraných témat a drobného občerstvení). Nejsme 
                  plátci DPH.
                  V případě bezhotovostní platby musí být účastnický poplatek připsán na účet agentury nejpozději 3 pracovní                             dny před datem konání akce - viz Smluvní podmínky

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 27. května 2024 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

URČENO:
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat informace v souvislosti s legislativními změnami.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s již platnými novinkami a změnami v pracovněprávní oblasti, dotýkajícími se práce mzdové účtárny v polovině roku 2024. Dalším cílem je informovat rovněž o připravovaných změnách dotýkajících se práce mzdové účtárny, a to včetně připravovaných změn zákoníku práce Obsah může být doplněn o další aktuální informace z oblasti mezd a pracovněprávních vztahů obecně.   

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Změny v dohodách o provedení práce a odvodech pojistného
- aktuální změna konsolidačního balíčku s plánovanou účinností od 1. července 2024 a 1. ledna 2025
- nový souhrnný výkaz zaměstnavatele (hlášení DPP), vysvětlení k výkazu a postupu zaměstnavatele
- režim oznámené dohody zaváděný od nového roku, sociální a zdravotní pojištění, úprava  srážkové daně u DPP a ostatních příjmů
Další vybrané změny konsolidačního balíčku s účinností od července 2024 a od začátku roku 2024
- úprava v osvobození pořádání společenských akcí pro zaměstnance, stravování bývalých zaměstnanců důchodců a školkovné za děti zaměstnanců atd.
Připomenutí produktu spoření na stáří
- nové podmínky, způsoby výplaty prostředků z doplňkového penzijního spoření
- přidanění při porušení podmínek u smluv nových i starších (rozdíly)
- postup zaměstnance i zaměstnavatele (účinnost změn k 1. lednu a další změny k 1. červenci 2024)
Změna elektronických povinností zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců
- nový systém a upravený způsob hlášení od července 2024, informační karty a sdělení, nově stanovený seznam států, kdy není třeba pracovní  oprávnění
Výběr získaných zajímavých vyjádření institucí k aktuálním otázkám při zpracování mezd
Ručení za poddodavatele
- stavební firmy, povinnosti zaměstnavatele, možnost vyhnout se ručení  (účinnost od 1. ledna 2024)
Novely zákoníku práce s navrhovanou účinností od 1. července 2024 a 1. ledna 2025
- navržené změny v minimální a zaručené mzdě, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a řádné dovolené
Změny v nemocenských dávkách
- ošetřovné a otcovská pro dohodáře a zahraniční zaměstnance
- elektronické zasílání ostatních nemocenských dávek, postup zaměstnance i zaměstnavatele - další plánované změny v nemocenských dávkách a           organizaci ČSSZ (navrhovaná účinnost od 1. ledna 2025)
Slevy na pojistném pro pracující důchodce a další informace k připravované důchodové reformě (navrhovaná účinnost od roku 2025)
Změny u vstupních prohlídek (navrhovaná účinnost od roku 2025)

Diskuze, odpovědi na dotazy

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca