Jak se příhlásit - přihláška

Smluvní podmínky a pokyny účastníkům

1. V případě zájmu zašlete do termínu uzávěrky potvrzenou písemnou přihlášku na poštovní adresu organizátora (v případě v platby v hotovost) nebo je možno využít přihlášení online (v případě platby převodem). Bližší podrobnosti včetně přihlášky a kontaktů na organizátory naleznete na www.agenturakps.cz (kontakty)

2. Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce a to poštou nebo na elektronickou adresu organizátora. Rozhodný je termín doručení. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

3. Účastnický poplatek uhraďte prosím do uzávěrky závazných přihlášek příkazem na účet KB, č.ú. 94-2604060257/0100, jako variabilní symbol platby uveďte IČ Vaší organizace, jako specifický symbol identifikační kód vzdělávací akce. Částka, jako zálohová platba, musí být připsána na uvedený účet nejpozději 2 dny před konáním akce. Doklad o vyúčtování zálohy (fakturu) obdržíte v den konání akce při prezenci.

4. Nebude-li při platbě převodem z účtu částka ve výši účastnického poplatku připsána na výše uvedený účet dle předchozího bodu, budeme požadovat úhradu v hotovosti.

5. Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Účast je omezena kapacitou přednáškového sálu. Přijetí přihlášek do naplnění kapacity přednáškového sálu potvrzujeme pouze u elektronicky zaslaných přihlášek Sdělení obdržíte také při nezařazení zájemce nebo zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů.

6. Z důvodu vyloučení vystavení chybného dokladu o Vaší účasti na vzdělávací akci, si Vás dovolujeme upozornit na nutnost uvedení Vaší přesné adresy a IČ vysílající organizace.

7. Změna termínu konání, místa konání a lektora vyhrazena.

8. K uvedené problematice Vám současně spolu s přihláškou nabízíme možnost zaslání Vašich dotazů, které budete chtít v průběhu vzdělávací akce zodpovědět

9. Další informace o nabízených vzdělávacích akcích získáte na telefonních číslech nebo elektronických adresách organizátorů (viz. www.agenturakps.cz)


Písemné přihlášení ke stažení