Aktuální nabídka kurzů EU peníze do škol

Nabídka - Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků


VNITŘNÍ PŘEDPISY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA MŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15018

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 29025/2017-1-1092

URČENO:
Ředitelkám MŠ, ředitelům škol, jejichž součástí je MŠ, vedoucím učitelkám MŠ.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je usnadnit vedoucím pracovníkům mateřských škol řízení mateřských škol. A to v rovině řízení vzdělávacího procesu, pracovněprávních vztahů v kontextu aktuální právní úpravy v návaznosti na vnitřní předpisy a předepsanou dokumentaci v MŠ. Zvláštní pozornost bude věnována zpracování osobních údajů a související dokumentace s ohledem na GDPR.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Zajištění předškolního vzdělávání z úhlu pohledu zaměstnavatele
  - změny v oblasti pracovnělékařských služeb,
  - zajištění práv a povinností pedagogických pracovníků stanovených školským zákonem,
  - základní momenty zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání (GDPR).
 • Organizace předškolního vzdělávání s ohledem na zpracování osobních údajů (GDPR)
  - základní dokumentace,
  - souvislosti jednotlivých činností a dokumentace mateřské školy.
 • Řízení procesu poskytování předškolního vzdělávání a školního stravování
  - změny RVP PV,
  - poskytování podpůrných opatření,
  - plnění povinnosti předškolního vzdělávání a omlouvání nepřítomnosti dítěte,
  - změny v poskytování školního stravování, dietní stravování, úplata,
  - děti plnící povinnost předškolního vzdělávání a děti „neplatiči“.
 • Kritická místa správního řízení v praxi mateřských škol
  - zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, právo přednostního přijetí dítěte,
  - ukončení individuálního vzdělávání dítěte.
 • Příklady dokumentace školy, dotazy.
 • Diskuse, výměna zkušeností.
LEKTOR:   PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - lektor školského managementu, odborník na problematiku školské a pracovněprávní legislativy

TERMÍN KONÁNÍ:   středa 30. května 2018

MÍSTO KONÁNÍ:   Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

ČAS:   9:00 - 14:00 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

UZÁVĚRKA: č  tvrtek 23. května 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

CENA:   1000.- Kč (včetně doprovodných materiálů) nejsme plátci DPH
Přihlásit se

TOPlist