Aktuální nabídka kurzů EU peníze do škol

Nabídka - Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků


VAŘÍME S MALÝMI DĚTMI

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14818

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 22462/2017-2-865

URČENO:
Učitelkám MŠ, učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, DDM, kteří hledají inspiraci a další nápady na praktické činnosti s dětmi.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Seminář z oblasti polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ je zaměřený na postup a výrobu jednoduchých pokrmů s dětmi předškolního a mladšího školního věku při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření. Cílem je praktické získávání manipulačních schopností u dětí při práci s materiálem a užívání technických přístrojů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává.
Účastníci si vyzkouší spojení pracovních činností s rozvojem smyslového vnímání, hmatu, čichu, chuti, získají zajímavé nápady a návody pro praktické činnosti s dětmi, zejména při práci s potravinami.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Rozvoj povědomí o materiálu, specifika a vlastnosti materiálu, technologie jeho zpracování.
  • Jak děti přivézt k osvojení si jednoduchých pracovních postupů při zpracovávání potravin.
  • Jak naučit děti dodržovat hygienické zásady při práci s potravinami, jak potraviny nejen ochutnávat, ale i vybírat, kupovat a zpracovávat.
  • Osvojení elementárních poznatků o funkci materiálu, jak podávat dětem informace o surovinách a jejich správném použití.
  • Způsoby, jak postupně děti seznamovat s pomůckami a přístroji, které ke zpracování potravin
    používáme, vysvětlení způsobu manipulace s nimi, upozornění a seznámení s možným nebezpečím.
  • Bezpečná manipulace s různými materiály a surovinami - výroba jednotlivých pokrmů s osvojováním základních pracovních návyků.
  • Rozvoj schopnosti dítěte pomocí chuti identifikovat suroviny a dokázat je vhodně kombinovat.
  • Diskuze, sdílení zkušeností.
LEKTOR:   Lena Banszel- Freyová - známá autorka metodických materiálů v oblasti netradičních
způsobů výuky, výtvarných technik a rukodělných činností

TERMÍN KONÁNÍ:   úterý 22. května 2018

MÍSTO KONÁNÍ:   Kroměříž, Základní a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury 3695, (z autobusového nádraží Kroměříž - MHD č. 4 nebo 6, zastávka Lindovka, směrem k obchodu COOP)

ČAS:   9:00 - 13:00 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

UZÁVĚRKA:   středa 16. května 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

CENA:   770,- Kč (včetně výtvarného materiálu), nejsme plátci DPH

POZNÁMKA:   Počet účastníků je omezen!Přihlásit se

TOPlist