Aktuální nabídka kurzů EU peníze do škol

Nabídka - Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků


ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI ORIENTOVANÉ NA BUDOVÁNÍ SCHÉMAT U DĚTÍ V MŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14418

AKREDITACE MŠMT:   č. j. MSMT-1321/2017-1-84

URČENO:
Učitelkám MŠ, vhodné pro učitele 1. ročníků ZŠ.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je vybavit pedagogy potřebnými schopnostmi pro vedení matematických činností dětí předškolního věku, orientovaných na budování schémat, jejímž autorem je prof. Milan Hejný.
Účastníci získají základní informace k využití této metody v oblasti předmatematické gramotnosti, osvojí si základní principy metody, na konkrétních činnostech a prostřednictvím mnoha aktivit si budou moci osvojit netradiční, netradiční způsoby vedení matematických činností u dětí v MŠ. Naučí se, jak motivovat děti k matematickým činnostem v předškolním věku, jak získat dostatek prostoru pro vlastní tvořivost dítěte, a jak podporovat autonomní myšlení a komunikaci. Součástí semináře jsou návody k matematickým aktivitám, didaktickým hrám, praktickým činnostem a nestandardním úlohám.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • O metodě - 12 klíčových principů Hejného metody výuky matematiky.
 • Snaha, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.
 • Motivace dítěte k intelektuální práci.
 • Rozvoj číselných představ, názorná představa o čísle a jeho posloupnosti.
 • Vybavení dítěte zkušeností s čísly v jeho různých podobách.
 • Ukotvení počáteční představy o geometrických pojmech, rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů.
 • Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru.
 • Vedení dítěte k uvažování o vztazích mezi věcmi a učit se je pojmenovávat.
 • Vnímání chyby, jako příležitosti najít lepší cestu, rozvoj zrakové paměti.
 • Seznámení s didaktickými prostředími podle Hejného metody (jednoduché příklady).
 • Diskuze.
LEKTOR:   Mgr. Vladislava Bednářová - certifikovaná lektorka k výuce matematiky podle Hejného metody

TERMÍN KONÁNÍ:   1. část - pátek 4. května 2018; čas 8:00 - 15:00 h (prezence 7:30 - 8:00 h)
                                  2. část - pátek 11. května 2018; čas 8:00 - 15:00 h

MÍSTO KONÁNÍ:   Kroměříž, místo bude určeno v návaznosti na počet zájemců
 
UZÁVĚRKA:   pondělí 30. dubna 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

CENA:   1900.- Kč (včetně doprovodných materiálů) nejsme plátci DPH

POZNÁMKA:   počet účastníků je omezen.

Tento vzdělávací program lze absolvovat v rámci tzv. „Šablon pro MŠ“, aktivita I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - matematická pregramotnost v rozsahu 16 hodin.Přihlásit se

TOPlist