Aktuální nabídka kurzů EU peníze do škol

Nabídka - Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků


VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (setkání ředitelů ZŠ na Soláni 2018)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14018

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-14176/2017-2-594

URČENO:
Ředitelům, zástupcům ředitelů základních škol, účastníkům dvoudenního semináře, kteří chtějí získat aktuální informace v oblasti řízení školy.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Čtvrtek 19. dubna 2018

I. Inkluzívní vzdělávání v souladu s právními předpisy v roce 2018

 • Legislativní rámec pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (návrhy úprav)
 • Spolupráce s rodiči žáků.
 • Revizní pracoviště a revizní proces.
 • Vzdělávání žáků s poruchami chování.
 • Jak lze využít obsah doporučení pro tvorbu IVP.
 • Různé (dotazy, podněty)

Lektor: PhDr. Jana Zapletalová - náměstkyně ředitele, sekce III, Národní ústav pro vzdělávání Praha

II. Jak dál společně se "Společným vzděláváním"

 • Úskalí komunikace mezi školou a ŠPZ.
 • Plán pedagogické podpory.
 • Předmět speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence.
 • Jak číst Doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • První stupeň podpůrných opatření a kompetence školy.

Lektor: Mgr. Naděžda Jaskulová - vedoucí pracoviště Vsetín, Krajská pedagogicko-psychologická poradna
Zlínského kraje

III. Aktuální informace z ČŠI

 • Hodnocení aktuálního průběhu implementace společného vzdělávání ve školách a ŠZ.
 • Hlavní oblasti společného vzdělávání ve školách a ŠZ.
 • Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních.

Lektor: PhDr. Vlastislav Kožela - ředitel, Zlínský inspektorát ČŠI

Pátek 20. dubna 2018

IV. Informace z oblasti regionálního školství

 • Odpovědi na časté dotazy z oblastí základního školství a informace o vývoji aktuálních problémů při řízení školy z pohledu kraje.

Lektor: Mgr. Olga Vallová - odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje

V. Naše výchova a její vliv na ředitelské povolání

 • Jak komunikace v rodině ovlivňuje komunikaci s kolegy, žáky a rodiči žáků.
 • Jak komunikace v rodině ovlivňuje naši jistotu při obhajování vizí a cílů.
 • Jak komunikace v rodině ovlivňuje mužsko-ženské vztahy.
 • Pravidla v rodině a jejich vliv na školní pravidla.
 • Jistota a nejistota v ředitelské práci.
 • Moc a bezmoc v ředitelské práci.

Lektor: Mgr. Karel Opravil - odborník na komunikaci a vztahy

TERMÍN KONÁNÍ:   čtvrtek 19. dubna 2018     ČAS: 13:00 - 18:00 h
                                  pátek 20. dubna 2018     ČAS: 09:00 - 13:00 h

MÍSTO KONÁNÍ:   Horský hotel SOLÁŃ

UZÁVĚRKA:   s ohledem na rezervaci ubytování - nejpozději ve čtvrtek 5. dubna 2018!!

CENA:   1400,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování), nejsme plátci DPH

POZNÁMKA: V případě přihlášení ON-LINE uveďte prosím do poznámky Váš zájem o ubytování a zajištění oběda 19.4.2018!!

 Přihlásit se

TOPlist