Aktuální nabídka kurzů EU peníze do škol

Nabídka - Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků


ROZVÍJÍME PŘÍRODOVĚDNOU GRAMOTNOST NA 1. STUPNI ZŠ (nejlepší nápady do prvouky a vlastivědy)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   13118

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 25417/2016-1-678

URČENO:
Vyučujícím 1. stupně ZŠ a speciálních škol.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Praktická dílna zaměřená na aktivizující metody a postupy, které vedou žáka ke zvýšení zájmu o přírodovědné předměty, k jeho tvořivé práci, k řešení problémů a k rozvoji přírodovědné gramotnosti. Účastníci se naučí plánovat výuku s ohledem na výstupy dané vzdělávací činnosti, stanovit cíl výukové jednotky, vybrat vhodnou metodu, aplikovat metodu na dané učivo. Prakticky si vyzkouší efektivní metody výuky a seznámí se s pracovními sešity k přírodovědnému a vlastivědnému učivu.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Objasnění pojmu přírodovědná gramotnost (práce ve skupinách s cílem definovat, co všechno spadá do přírodovědné gramotnosti, jaké vědomosti, dovednosti a schopnosti by měli žáci postupně získávat).
 • Jak vytvořit tematický plán pro oblast Člověk a jeho svět v jednotlivých ročnících?
  - jak plánovat výuku, abychom splnily stanovené cíle,
  - jak členit dějepisné, zeměpisné i přírodovědné učivo s ohledem na RVP,
  - možnosti využití integrované tematické výuky - interdisciplinární propojení.
 • Efektivní vyučovací metody a aktivity, které rozvíjejí zájem o danou oblast, podporují aktivitu
  a spolupráci, zefektivňují vyučování
  - aktivity motivačně-evokační,
  - skupinová a kooperativní výuka,
  - zážitkové aktivity,
  - samostatné zkoumání a bádání žáků (práce v terénu),
  - plánky, mapy a co s nimi,
  - učení s využitím různých informačních zdrojů.
 • Sdílení zkušeností a příklady dobré praxe
LEKTOR:   PaedDr. Hana Mühlhauserová - zkušená certifikovaná lektorka DVPP, autorka učebnic pro 1. stupeň ZŠ

TERMÍN KONÁNÍ:   NOVÝ TERMÍN středa 11. dubna 2018 (původně úterý 20. března2018)

MÍSTO KONÁNÍ:   Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

ČAS:   12:00 - 16:30 h (prezence 11:30 - 12:00 h)

UZÁVĚRKA:   čtvrtek 5. dubna 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

CENA:   730.- Kč (v ceně jsou zahrnuty metodické materiály), nejsme plátci DPH

POZNÁMKA:   na semináři budou k prodeji lektorčiny publikace.

Přihlásit se

TOPlist