Nabídka - Práce, mzdy, personalistika


ZAMĚSTNAVATELÉ V ZAJETÍ GDPR - JAK NAKLÁDAT S OSOBNÍMI ÚDAJI ZAMĚSTNANCŮ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14118

URČENO:
Mzdovým účetním, personalistům, a dalším osobám všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří přichází do styku s osobními údaji zaměstnanců a chtějí získat informace a přehled, jak s takovými údaji nakládat, aby nedošlo k porušení právních předpisů.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadami pro práci s osobními a citlivými údaji zaměstnanců v organizaci, v návaznosti na novou právní úpravu ochrany osobních údajů přijatou v rámci evropské unie, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabude účinnosti 25.5.2018. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
 • Základní principy GDPR a porovnání se zákonem č. 101/2000 Sb.
 • Dopad GDPR na interní procesy.
 • Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání fyzických osob
  - vznik pracovního poměru, výběrová řízení, údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání,
  - obezřetnost při shromažďování, zpracování a nakládání s osobními údaji zaměstnanců v průběhu trvání
  pracovního poměru,
  - monitoring zaměstnanců – kamerové systémy, GPS, internet,
  - povinnosti při ukládání dat v rámci ukončení pracovního poměru,
  - rozdělení osobních údajů na osobní a citlivá data,
  - kdo je správcem a kdo pověřenec pro ochranu osobních údajů, jejich povinnosti a zodpovědnost,
  - kdy je nutný souhlas zaměstnance a kdy nikoliv, způsob získávání souhlasu zaměstnance,
  - právo „být zapomenut“.
 • Práva subjektů údajů, informační povinnost zaměstnavatele.
 • Povinnost ohlášení porušení zabezpečení či úniku dat.
 • Příprava na přechod k GDPR – analýza ukládání dat, jejich selekce.
 • Přenositelnost údajů mimo EU a EHP – vysílání zaměstnanců, zaměstnávání zaměstnanců v zahraničí.
 • Pseudonymizace a šifrování osobních údajů, minimalizace rizik při přenosu dat, archivace, cloudy.
 • Příprava mzdové dokumentace na podmínky GDPR (osobní dotazník, souhlas zaměstnance, aj.)
 • Diskuze, odpovědi na dotazy, řešení sporných případů.

LEKTOR:   Bc. Elen Vontorková - odborník na mzdovou a personální problematiku

TERMÍN KONÁNÍ:   středa 25. dubna 2018

MÍSTO KONÁNÍ:   Valašské Klobouky, Kulturní dům KLOBUČAN, Masarykovo náměstí 942

ČAS:   9.00 - 14.00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

UZÁVĚRKA:   čtvrtek 19. dubna 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

CENA:   1.200,- Kč (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPHPřihlásit se

TOPlist