Nabídka - Ekonomika, daně, účetnictví


DAŃ Z PŘIDANÉ HODNOTY SE ZAMĚŘENÍM NA ČINNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2018 V PŘÍKLADECH

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   13718

URČENO:
Začínajícím i zkušeným ekonomům a účetním, škol a školských zařízení, kulturních, sportovních a dalších organizací, které nejsou zřízeny za účelem podnikání, ale jsou plátci DPH.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem semináře je upozornit stávající plátce i nové plátce na problémové oblasti uplatňování DPH dle aktuálního stavu legislativy v roce 2018. Součástí výkladu budou praktické postupy s příklady uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby.
Dotazy zaslané v předstihu spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
 • Určení ekonomických činnosti - nejčastější činnosti neziskových organizací.
 • Určení neekonomických činností - příklady.
 • Vystavování daňových dokladů - uskutečněná plnění
  - typy daňových dokladů
  - kdy je povinnost vystavit daňový doklad a komu
  - náležitosti daňového dokladu
  - datum uskutečnění plnění
  - datum povinnosti odvést daň na výstupu
  - určení sazby daně na daňovém dokladu
  - přenesená daňová povinnost.
 • Kdy je nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění.
 •  Pořízení hmotného majetku v DPH
  - nárokování DPH v okamžiku pořízení
  - použití hmotného majetku pro neekonomické činnosti
  - úprava odpočtu daně během používání majetku
  - odvod DPH při prodeji majetku.
 • Pořízení zboží (zásob) v DPH
  - nárokování DPH v okamžiku pořízení zásob
  - vyrovnání odpočtu daně při změně využití zásob
  - využití zásob pro neekonomické činnosti.
 • Pořízení služeb v DPH
  - nárokování DPH v okamžiku přijetí daňového dokladu
  - zohlednění skutečného využití služby pro ekonomickou činnost v posledním zdaňovacím období roku.
 • Vliv zálohových plateb na daňové povinnosti.
 • Opravné daňové doklady a povinnost podat dodatečné daňové přiznání.
 • Diskuze, odpovědi na dotazy.

LEKTOR:   Ing. Simona Pacáková - daňová poradkyně, odborník na problematiku DPH u neziskových organizací

TERMÍN KONÁNÍ:   pondělí 16. dubna 2018

MÍSTO KONÁNÍ:   Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187

ČAS:   9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

UZÁVĚRKA:   úterý 10. dubna 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

CENA:   1.190,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPHPřihlásit se

TOPlist