Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A PROŽITKŮ FORMOU TVOŘIVÝCH ČINNOSTÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   16119

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-1139/2019-2-58                               

URČENO:
Učitelům 1. stupně ZŠ a ZŠ speciálních, asistentům pedagoga a dalším zájemcům o tuto problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář je zaměřen na osobnostně orientovanou výchovu, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností mezi učitelem a žákem přes uměleckou činnost. Účastníci získají schopnost rozpoznání vhodného motivačního textu, samostatně prožijí a následně aplikují nově získané techniky, vytvoří si sadu otázek pro zpětnou vazbu. Vyhodnotí použitelnost pro jejich ŠVP i práci v jejich zařízení.

 OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, sociálního kontaktu, řešení mezilidských vztahů, konfrontace s problémy
  • Ukázka artefiletických technik, díky nimž navazujeme s dětmi kontakt přes uměleckou činnost, a můžeme s nimi diskutovat a tvořit i v oblasti citlivých témat jako je strach, domov, pocit bezpečí…
  • Motivační texty z dětských knih, poukázání na problém a jeho následné rozebrání
  • Tvořivých činnostech k daným tématům
  • Jak, kdy a zda vůbec se bavit s dětmi o strachu
  • Kde mají děti pocit bezpečí a jak s tématem zacházet
  • Domov a obyvatelé, kde jsme doma, výtvarné zpracování domova
  • Zpětná vazba mezi učitelem a žákem, prožitky a pocity
  • Diskuze, výměna zkušeností

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - d) osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR: Mgr. Štěpánka Maryšková - zkušená lektorka, učitelka 1. stupně ZŠ

TERMÍN:
ČAS:

středa 2. října 2019
9.30 - 16:00 h (s krátkou přestávkou na oběd, prezence 9:00 - 9:30 h)
MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:   880,- Kč (včetně drobného občerstvení, oběd není v ceně seminář) nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: čtvrtek 26. září 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský