Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2023, ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ NA ZÁKLADĚ DOTAZŮ Z PRAXE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   10823

FORMA:                          PREZENČNÍ

 

LEKTOR:

Ing. Antonín Daněk - odborník na danou problematiku

TERMÍN

čtvrtek 2. března 2023

ČAS:

9:00 - 13:30 hod (prezence  8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO:  

Valašské Meziříčí, velká zasedací místnost firmy PONAST spol. s r.o, Na Potůčkách 163 (směr Rožnov p. R. vedle supermarketu Lidl)

CENA:  

1.290,- Kč (včetně písemného materiálu s podrobným přehledem probíraných témat a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH
                  v případě bezhotovostní platby nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 24. února 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

 UPOZORNĚNÍ:

V případě zájmu současně o seminář  „Změny v  NemPoj, pojistném na SocZab a DůchPoj v roce 2023, „Roční zúčtování daně z příjmů ze ZČ za rok 2022 a zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2023“ a „Změny ve ZdravPoj v roce 2023, řešení problémových situací“ činí cena cyklu těchto tří seminářů 3.600 Kč.

  

 

URČENO:
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění, podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelů v roce 2023. Část semináře je koncipována tak, aby zde účastníci nalezli odpovědi na časté dotazy při řešení konkrétních problematických situací z praxe. 

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2022 a od 1.1.2023
- změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem
- zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ
- postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny, příklady
- aktuality s ohledem na vývoj legislativy

Nejčastější chyby zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění a jejich rozbor
- jak předejít problémům při změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem?
- analýza příjmů a situací, kdy pro zaměstnavatele nevzniká (případně vzniká) povinnost placení pojistného
- důsledky poskytnutí neplaceného volna pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
- odvod pojistného ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance
- jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce?
- proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát?
- které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku?
- podmínky u celodenní osobní a řádné péče
- zpětné přiznání důchodu a státní kategorie bez kódu
- přihlašování zaměstnance v různých situacích (nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …), vysvětlení postupu při nesprávném přihlášení nebo odhlášení zaměstnance - opravné kódy
- správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění
- rozhodné částky 3 500 Kč a 10 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem
- výpočty v různých situacích – v případě více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání zaměstnání, neseriózní jednání zaměstnance
- jak řeší příjmy po skončení zaměstnání?
- jaké jsou podmínky při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností?
- zásady platné ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- základní principy nařízení Evropské unie platné ve zdravotním pojištění pro zaměstnavatele
- na co nesmí zaměstnavatel ve zdravotním pojištění zapomenout, když zaměstnává osoby ze zahraničí?
- jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností?
- kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být?
- řešení pohledávek zdravotní pojišťovny, možnost podání žádosti o prominutí vyměřeného penále

Diskuze, odpovědi na dotazy

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela