Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2020 A OD 1.1.2021, PROBLÉMOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ V DOBĚ KRIZE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 11021  

FORMA: on-line

                                   

URČENO: 
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je promítnout dopady pandemie do postupů zaměstnavatele ve zdravotním pojištění. Účastníci budou upozorněni na změny ve zdravotním pojištění a v souvisejících právních předpisech (zejména v zákoníku práce) v průběhu roku 2020 a k 1.1.2021. Důsledky novely zákona č. 134/2020 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, dvojí (razantní) zvýšení plateb za „státní pojištěnce“ s dopady do placení pojistného zaměstnavatelem.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Kdy zaměstnavatel plní/neplní ve zdravotním pojištění zákonné povinnosti za své zaměstnance?
Kdo je ve zdravotním pojištění zaměstnancem?
Kdy vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele?
Výjimky, kdy se zdravotní pojištění neplatí - příjmy nepodléhající odvodu pojistného.
Oznamovací povinnost zaměstnavatele - jaké podmínky platí při přihlašování a odhlašování zaměstnanců?
Minimální vyměřovací základ.
Nižší příjmy zaměstnanců v důsledku pandemie, dopočty a doplatky do zákonného minima.
Souběžné příjmy (výkon funkce)
Příjmy po skončení zaměstnání - odměny, konkurenční doložka. Souběh zaměstnání a výkonu samostatné výdělečné činnosti (i při odpuštění záloh pro OSVČ)
Nařízená karanténa a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění - vliv na snížení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance.
Překážky v práci na straně zaměstnance - nemoc, ošetřování dítěte nebo člena domácnosti, otcovská.
Překážky v práci na straně zaměstnavatele v návaznosti na zákoník práce s dopady do zdravotního pojištění.
Dohoda o neplaceném volnu a navazující postupy ve zdravotním pojištění.
Nekolidující zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištění, role evidence zaměstnance na Úřadě práce.
Problémy při placení pojistného
- kdy zdravotní pojišťovna u zaměstnavatele penále nevymáhá
- kdy a jak žádat o prominutí penále - je nutno vyměřené penále předem uhradit?
- jaké podmínky musejí být splněny, aby mohla zdravotní pojišťovna vyjít žadateli vstříc? 
Skončení pracovního poměru a přečerpaná dovolená, platné i neplatné rozvázání pracovního poměru, ochranná lhůta.
Zaměstnávání osob ze zahraničí, pendleři, Brexit a jeho dopady pro zdravotní pojištění
Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění
- odpuštění záloh
- kdy OSVČ není povinna platit zálohy
- zúčtování roku 2020, vliv karantény.
Postupy u dohod – základní zásady, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, řešení minima, sčítání příjmů, souběh s pracovní smlouvou.

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě zájmu současně o seminář  „Novinky v nemocenském pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v roce 2021“, „Roční zúčtování mezd za rok 2020 a zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021“ a „Změny ve zdravotním pojištění v roce 2020 a 2021“ činí cena cyklu těchto tří seminářů 2.950 Kč.

LEKTOR:

Ing. Antonín Daněk - odborník na danou problematiku

TERMÍN

pátek 12. února 2021

ČAS:

9:00 - 13:30 hod (bloky po 90 minutách s přestávkami 30 min. mezi bloky)                                                                                                                  8:00 - 8:30 hod. - doba pro ověření a navázání spojení
                            8:30 - 9:00 hod - doba k odstranění případných nedostatků ve spojení

CENA:  

1180,- Kč  (včetně doprovodného materiálu), nejsme plátci DPH, platba POUZE bezhotovostní (viz. Smluvní podmínky)
                  

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 8. února 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.

V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca