Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ZMĚNY A PROBLÉMY PRACOVNÍHO PRÁVA NA KONCI ROKU 2018 A NA POČÁTKU ROKU 2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   18318

 

URČENO: 
Zaměstnancům personálních útvarů, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům a manažerům, majitelům a jednatelům firem, odborovým funkcionářům, a všem dalším zájemcům o pracovněprávní legislativu a její aktuální změny.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním vzdělávacím cílem je prohloubit a doplnit znalosti účastníků z oblasti pracovněprávních předpisů. Podat podobný přehled o změnách, ke kterým dochází v Zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisech v roce 2018 a změnách, které se připravují pro rok 2019. Nedílnou součástí semináře je opět oblast nejčastějších otázek a odpovědí z problémových oblastí, vyskytujících se v každodenní praxi.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Novinky v pracovním právu a jak se na to připravit
Karenční doba
- co to je a jak s ní pracovat,
- kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a možnosti zaměstnavatele při jeho porušení,
- dopady nemoci do dalších pracovních institutů.
Mateřská a rodičovská dovolená nebo mateřská a rodičovská péče
- nejčastější problémy spojené z překážkami v práci,
- zástupy na dobu určitou,
- návrat do zaměstnání a pracovní zařazení, souběžný výkon práce atd.
Výše minimální mzdy a platových tarifů
- významné změny v odměňování mzdou i platem,
- co má vazbu na minimální mzdu (průměrný výdělek, příplatek za práci ve ztíženém pracovním     prostředí, náhrada za ztrátu na výdělku),
- nejčastější chyby v oblasti odměňování – smluvní mzda vs. mzdový výměr,
- poskytování nenárokových složek mzdy nebo platu,
- výpočet mzdy či platu za práci přesčas,
- podmínky pro příplatky, apod.
Další problémové otázky z praxe
- rozvázání pracovního poměru pro porušení „pracovní kázně“,
- zdravotní (ne)způsobilost zaměstnance k práci a její pracovněprávní důsledky,
- délka a rozvržení pracovní doby,
- problémy dovolené (nárok, stanovení, čerpání, převod do dalšího roku, apod.),
- vztah zaměstnavatele a odborové organizace, atd. 
Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
Dotazy a diskuse.

LEKTOR:

JUDr. Petr Bukovjan - specialista na pracovní právo

TERMÍN:

ČAS:

pátek 30. listopadu 2018

9.00 - 14.00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.150,- Kč  (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pondělí 26. listopadu 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský