Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2022, ZMĚNY, DOPADU COVIDU, ŘEŠENÍ  PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ NA ZÁKLADĚ DOTAZŮ Z PRAXE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 10822

FORMA:                       ON-LINE

 

URČENO:
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění, podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelů v roce 2022. Část semináře je koncipována tak, aby zde účastníci nalezli odpovědi na časté dotazy při řešení konkrétních problematických situací z praxe. 

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2021
- nová hodnota minimální mzdy s dopady do zdravotního pojištění
- průměrná mzda a rozhodné částky ve zdravotním pojištění
- zvýšené platby státu a odpočet od příjmu zaměstnance
- aplikace nařízení Evropské unie po Brexitu
Zaměstnavatel a jeho zákonné povinnosti ve zdravotním pojištění
- kdy zaměstnavatel plní za zaměstnance zákonné povinnosti?
- kdy vzniká, resp. nevzniká, zdravotní pojištění u zaměstnance?
- jak se postupuje, když se osoba nestane z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem, a kdy k takovým situacím dochází?
Výklad pojmů a řešení problematických situací u zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění
- komentář k ustanovení § 3 z. č. 592/1992 Sb., řešící stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, poměrná část minimálního vyměřovacího základu
- typy čestných prohlášení a jejich smysl
- různé varianty nemoci a jejich dopad do placení pojistného zaměstnavatelem
- posuzování nezaopatřenosti jednak pro řešení zdravotního pojištění studentem, jednak pro postupy zaměstnavatele při zaměstnávání těchto osob
- chyby zaměstnavatele a zaměstnance ve zdravotním pojištění
- souběh příjmů, zákonné minimum a skončení dalšího zaměstnání, zatajený příjem zaměstnance, nepřípustný souběh osoby bez zdanitelných příjmů
- platba chybně provedená, problémové situace u plateb pojistného zaměstnavatelem, kdy zaměstnavatel podává opravný přehled?
- mimořádně závažná událost v životě zaměstnance
- zaměstnanec dosáhl důchodového věku, ale důchod nepobírá, plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem - přihlášky, odhlášky, „státní kategorie“, zpětné přiznání důchodu, předčasný důchod
- postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec skončí zaměstnání a „státní kategorie“
- pracovní úrazy, kopie záznamu o pracovním úrazu, co s ní?
- ukončení činnosti zaměstnavatele, povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám, přechod zaměstnanců k jinému zaměstnavateli
- zaměstnanec si „na zkoušku“ odskočí do zahraničí, nárok na zdravotní péči na Slovensku, modrý průkaz pojištěnce pro osoby ze třetích zemí
- studenti po dosažení věku 26 let ve zdravotním pojištění
- překážky v práci na straně zaměstnavatele, překážky v práci na straně zaměstnance
- mateřská a rodičovská dovolená, péče o dítě, péče o blízkou osobu
- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislostech zdravotního pojištění, důsledky neodhlášení zaměstnance u dohod při poklesu příjmu pod rozhodnou částku
- kontrolní činnost zdravotních pojišťoven
Diskuze, odpovědi na dotazy

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě zájmu současně o seminář
      „Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2022, chybovost zaměstnavatelů",
     „Roční zúčtování mezd za rok 2021 a zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021-2022“
     „Zdravotním pojištění v roce 2022, změny, dopady covidu..“
čiiní cena cyklu těchto tří seminářů 3.000 Kč.

 

LEKTOR:

Ing. Antonín Daněk, odborník na danou problematiku  

TERMÍN

středa 16. února 2022

ČAS:

9:00 - 13:30 h (bloky po 90 minutách s 30 minutovými přestávkami mezi bloky)
                        8:30 - 9:00 h...doba pro ověření a navázání spojení      

CENA:  

1180,- Kč,- Kč, nejsme plátci DPH, platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky!!
v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!     

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 11. února 2022 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca