Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ DO KOLEKTIVU POMOCÍ ČINNOSTÍ A HER

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 12820

v současné době v akreditačním řízení MŠMT

  

URČENO:
pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
V každém kolektivu najdeme dítě, které se obtížně zapojuje mezi ostatní. Hra je nejpřirozenějším prostředkem, jak takové dítě i skupinu podpořit. Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s možnostmi začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, např. s poruchou pozornosti, s autismem, s tělesným hendikepem i podporou dětí, které se obtížně začleňují z jiných důvodů (ztížené sociální podmínky) do kolektivu pomocí různých činností a motivačních her. Účastníci se seznámí s řadou činností a her, které podporují a usnadňují dětem a žákům vzájemnou spolupráci a orientaci ve velkém i malém kolektivu nebo skupině. Řadu her si prakticky vyzkouší, aby se prožitkovou a sebezkušenostní metodou přesvědčili o jejich účinku a efektivitě. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Úvod, seznámení formou hry
  • Dítě v kolektivu, pojmenování problémů
  • Možnosti začlenění dítěte, žáka pomocí činností a her
  • Možnosti motivace a rozvoje prostřednictvím hry
  • Činnosti a hry zaměřené na podporu jednotlivce, dvojice i skupiny
  • Činnosti a hry v přírodě, s přírodními materiály
  • Praktické ukázky her - zapojení účastníků
  • Kazuistiky - diskuze nad konkrétními situacemi, vznikajícími v kolektivu dětí a žáků, možnosti podpory
  • Dotazy, diskuze, výměna zkušeností

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Jana Macečková - cvičitelka psychomotoriky a zdravotní tělesné výchovy                                                          

TERMÍN:

čtvrtek 26. března 2020

ČAS:

9:30 - 16:00 h (s krátkou přestávkou na oběd, prezence 9:00 - 9:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1180,- Kč (vč. drobného občerstvení, oběd není v ceně semináře) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 20. března 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

................   Počet účastníků je omezen! ....................

Obsazenost:Obsazeno

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson