Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ZÁBAVNÉ I POUČNÉ EXPERIMENTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   12819

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 26070/2018-2-722

URČENO
Učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a ZŠ speciálních, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem pracovní dílny je motivace děti k zájmu o fyzikální jevy, jak dávat do souvislostí známé skutečnosti a poznatky z pokusů, jak uplatňovat technickou představivost a vynalézavost. Obsahem jsou nápady a náměty na konkrétní experimenty včetně jejich vyzkoušení. Účastníci získají návody na výrobu jednoduchých pomůcek a výrobků do svého pedagogického portfolia.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Připomenutí základních fyzikálních a chemických jevů a zákonitostí, které budou „teoretickým“ podkladem předváděných experimentů.

Praktikum přírodovědných pokusů a hříček především z oblastí:

- mechanika (vážení těles, rovnováha, pohyby těles, konstrukce strojů aj.)

- kapaliny (vlastnosti různých kapalin, kapilarita, plování těles aj.)

- světlo (zdroje světla, stíny, pokusy se zrcadly a čočkami aj.)

- teplo a teplota (vnímání tepla a chladu, pokusy se solárním ohřevem aj.)

- elektřina (elektrování těles, zdroje (baterie), hračky s elektromotorky, svítilny aj.)

- magnetismus (magnetické a nemagnetické látky, magnetická tabule, hříčky s magnety aj.)

Diskuse k předváděným pokusům a výměna praktických zkušeností účastníků semináře.

LEKTOR:

RNDr. Jaroslav Kusala - tvůrce a spolutvůrce jednoduchých učebních pomůcek pro
                                       demonstraci přírodních jevů

TERMÍN:

ČAS:

středa 3. dubna 2019

12.30 - 16:00 h (prezence 12:00 - 12:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

600,- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: čtvrtek 28. března 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Obsazeno

„Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij