Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (setkání ředitelů ZŠ)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   13519

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT - 14176/2017-2-594

LEKTOŘI:

MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová, Ph.D. - dětský psychiatr
PhDr. Vlastislav Kožela - ředitel, Zlínský inspektorát ČŠI
Mgr. Olga Vallová - odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje
Mgr. Veronika Majkútová - odborník na problematiku managementu ve školství

TERMÍN A ČAS:

čtvrtek 25. dubna 2019, 13:00 - 18:00 h
pátek 26. dubna 2019, 9:00 - 13:00 h

MÍSTO:  Horský hotel SOLÁŃ
CENA:  

1500,- Kč (ubytování a stravování není v ceně semináře), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: s ohledem na rezervaci ubytování - nejpozději v pátek 12. dubna 2019!!

 POZNÁMKA: bližší podrobnosti k ubytování a stravování viz níže ORGANIZAČNÍ POKYNY

 

 

 

 

URČENO
Ředitelům, zástupcům ředitelů základních škol, účastníkům dvoudenního semináře, kteří chtějí získat aktuální informace v oblasti řízení školy. 

 

PROGRAM:

 

   ČTVRTEK 25. dubna 2019

I. Nejčastější příčiny psychiatrické léčby u dětí předškolního a školního věku

 • Vymezení dětské psychiatrie (rozdíly psycholog x psychiatr x psychoterapeut; rozdíly psychiatr x pedopsychiatr).
 • Specifické poruchy řeči, školních dovedností
 • Poruchy autistického spektra (dětský autismus, Aspergerův syndrom, atypický autismus)
 • ADHD (hyperkinetická porucha)
 • Poruchy chování (nesocializovaná porucha chování, socializovaná porucha chování)
 • Emoční poruchy v dětství (separační úzkostná porucha, fobická úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha)
 • Tiková porucha
 • Enuréza, enkopréza
 • Duševní choroby v dětství blízké duševním chorobám dospělých (schizofrenie, bipolární afektivní porucha, deprese, panická porucha, obsedantně-kompulzivní porucha, poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, mentální bulimie)
 • Mentální retardace

Lektor: MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová, Ph.D. - dětský psychiatr, Klinika psychiatrie, LF UP a FN Olomouc

 

II. Aktuální informace z ČŠI

 • Zjištění a kritéria hodnocení vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
 • Šetření stížností.
 • Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 2019.

Lektor: PhDr. Vlastislav Kožela - ředitel, Zlínský inspektorát ČŠI

 

  PÁTEK 26. dubna 2019

III. Informace z oblasti regionálního školství

 • Informace z oblastí základního školství z pohledu kraje (rejstříkové změny, přípravné třídy, vzdělávání žáků-cizinců, § 38, § 41 a další)

             Mgr. Olga Vallová - odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje

 

IV. Vybrané aktuální problémy inkluzivní školy

 • Žáci (kázeň, speciální vzdělávací potřeby, heterogenní třídy, komunikace s rodiči.
 • Učitelé (odbornost, postavení, kultura školy)
 • Vzdělávací politika, kurikulum (cíle vzdělávání, obsah vzdělávání)
 • Administrativa (provázanost sběru dat - matriky, R-44, na to navazující financování, novinky)

Lektor: Mgr. Veronika Majkútová - odborník na problematiku managementu ve školství

 

Přihlašování na vzdělávací akce pouze online na webových stránkách agentury.www.agenturakps.cz

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY setkání ředitelů ZŠ 2019

Místo konání
Horský hotel SOLÁŃ, tel: 571 480 100, www.hotelsolan.cz 

1.den - čtvrtek 25.4.2019

       od 11:30 h       příjezd a ubytování
13:00 - 18:00 h       odborný program
18:00 - 19:00 h       večeře
od 20:00 h               volný program

2.den - pátek 26.4.2019

07:30 - 09:00 h         snídaně
09:00 - 13:00 h         odborný program
13:00 h                     oběd, ukončení, odjezd

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

v přihlášce do kolonky „Poznámka pro pořadatele“ nutno uvést:
rezervace ubytování ANO/NE
rezervace oběda 25.4.2019 ANO/NE 
 !!  - upozornit na dietní/vegetariánskou stravu  !! 

                                                                                               

Stravování ve čtvrtek 25.4.2019
- oběd, jednotné menu
- večeře výběr menu ze 3 variant (rezervace u prezence)

Stravování v pátek 26.4.2019
- oběd, výběr menu ze 3 variant (rezervace u prezence)

Cena oběda: 180,- Kč (dvouchodové menu)

 

Cena ubytování: 
- dvoulůžkový pokoj (balíček)  1820,- Kč/os (včetně snídaně, tříchodové večeře, vstupu do bazénu a vstupu do wellness&Spa)
- jednolůžkový pokoj (balíček) 2290,- Kč/os (včetně snídaně, tříchodové večeře, vstupu do bazénu a vstupu do wellness&Spa)                                                                                             

 

Další informace
Dle zaslané přihlášky rezervaci ubytování a stravování zajišťují pořadatelé.
Ubytovaní účastníci si náklady za ubytování hradí v recepci za závěr semináře.
Neubytovaní účastníci si stravu hradí sami přímo v restauraci.
Ubytování ve 2 lůžkových pokojích (vhodné předem dohodnout spolubydlícím a oznámit pořadatelům).

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela