Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   16019

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-14176/2017-2-594                                                                   

 

URČENO:
Ředitelům MŠ, ředitelům ZŠ, zástupcům ředitelů, vedoucím učitelkám MŠ, 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je popsat princip reformy financování regionálního školství (mateřská, základní škola) a školského zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna) a ukázat jeho použití pomocí příkladů.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Financování pedagogické práce a souvislost se složkami platu
 • nákladový systém financování tarifní složky platu
 • normativní systém financování nadtarifních složek platu (nárokové a nenárokové složky platu)
 • výpočet PHmax a vztah k výši finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
 • příklady výpočtu PHmax pro mateřskou školu, základní školu a školní družinu
 • Financování pedagogické práce asistenta pedagoga ve škole/třídě podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • výpočet PHAmax a jeho vztah k výši finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
 • Financování nepedagogické práce
 • systém normativů pro nepedagogické pracovníky mateřské a základní školy, určení normativů v případě školní družiny, školního klubu a školní jídelny
 • příklad výpočtu limitu nepedagogických pracovníků, využití limitu nepedagogických pracovníků
 • Poskytování finančních prostředků v souvislostech
  • organizace vzdělávání: zejména počet tříd a jejich naplněnost dětmi, žáky; doba provozu mateřské školy, další pracoviště
  • odměňování pedagogických pracovníků: rozsah přímé pedagogické činnosti, složky platu a možnosti jejich určení (např. příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek)
  • statistické vykazování a související pracovněprávní otázky: vyplnění výkazu P1c-01, rozsah přímé pedagogické činnosti, zařazení do platové třídy a platového stupně
  • spolupráce se zřizovatelem: povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí/žáků
 • postup v období od 1. 9. do 31. 12. 2019
 • Diskuze, odpovědi na dotazy
LEKTOR:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - lektor školského managementu, odborník na
problematiku školské a pracovněprávní legislativy

TERMÍN:

pondělí 30. září 2019

ČAS:

9:00 - 13:30 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187

CENA:  

1.300,- Kč  (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: úterý 24. září 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson