Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

VÝUKA ANGLIČTINY V ZŠ JINAK, S VYUŽITÍM ON-LINE TECHNIKY

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 13321 

AKREDITOVÁNO MŠMT: MSMT-21585/2020-3-505

FORMA: ON-LINE 

 

URČENO:
Učitelům 1. stupně ZŠ

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem dvoudenního kurzu je naučit učitele ZŠ připravovat vlastní aktivity a pracovní listy s důrazem na reálnou výuku angličtiny na ZŠ, vyzkoušet si důležitost rytmu i pro výuku angličtiny u žáků (vizuální, poslechové a pohybové). Obsah  zaměřený na vytváření návyku správné výuky angličtiny, tj. od správného vyvozování hláskování, rytmizování až po vnímání angličtiny. Činnosti k procvičování angličtiny a rozvoji slovní zásoby u dětí poskytují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění si a zapamatování si obsahu.

Účastníci prakticky využijí možnosti k promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků výuky angličtiny již od nižších ročníků ZŠ včetně správné techniky zapamatování si slovíček.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

 • Proč a kdy se učíme cizí jazyk?
 • Jaké máme techniky výuky cizího jazyka?
 • Co to je CLIL?
 • Zavedení pojmu bilingvní vzdělávání?
 • Rozdíl mezi výukou CLILEM a bilingvní vzděláváním?
 • Mýty veřejnosti - děti a cizí jazyky
 • Plán využití angličtiny v ZŠ
 • Angličtina a aktivity rozvoje (zraková a sluchová percepce, paměť a diferenciace, prostorová a časoprostorová orientace, rytmické cítění, rytmizace pohybového i verbálního projevu, hygiena mluvidel, slovní zásoba)
 • ZŠ a aktivity rozvoje (poslechová analýza, práce s hláskami a klíčovými slovy, práce s příběhem, poslech příběhů, veršů - porozumění na základě slyšeného textu, stanovení klíčových slov a práce s nimi, otázky k textu, technika čtení)
 • Projektové vzdělávání
 • Praktická ukázka moderní techniky ve výuce cizího jazyka, ukázková hodina - on-line výuka (ukázka možností…)
 • Práce s angličtinou v praxi (konkrétní cvičení pro věkové kategorie od 6 let
 • Využívání speciálních pomůcek ve výuce AJ
 • Ukázka výuky angličtiny  metodou Jolly Phonics a prezentace výsledků
 • Diskuze, sdílení zkušeností

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - c) cizí jazyky v rozsahu 8 hodin.

 

LEKTOR:

Mgr. Jana Boriková - zkušená lektorka kurzů AJ, a dalších cizích jazyků, propagátorka netradičních metod výuky
Mgr. Hana Rolincová - učitelka 1. stupně ZŠ, propagátorka netradičních metod výuky

TERMÍN:

 I.  část:  úterý 13. dubna 2021
II.  část:  úterý 20. dubna 2021

ČAS: v obou dnech vždy 13.00 - 16:30 h (90 min. bloky, s přestávkami mezi bloky 30 min), 12:30 - 13:00 h....   doba pro ověření a navázání spojení                          

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA 

 kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1440,- Kč  (včetně doprovodného materiálu), nejsme plátci DPH

platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky
!! - v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!     

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 7. dubna 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský