Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

VNITŘNÍ PŘEDPISY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2019 SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY A PROBLEMATICKÉ OBLASTI VČETNĚ GDPR

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   13719 

AKREDITACE MŠMT:  č.j. MSMT- 29025/2017-1-1092

 

URČENO:  
Seminář je určen ředitelům MŠ, ředitelům ZŠ, ředitelům školských zařízení, zástupcům ředitelů, vedoucím učitelkám MŠ.   

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je prostřednictvím zpracování vnitřních předpisů a další předepsané dokumentace, vedoucím pracovníkům kol a školských zařízení usnadnit řízení těchto organizací, a to zejména v rovině vzdělávacího procesu, pracovněprávních vztahů a zpracování osobních údajů v roce 2019.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Zajištění vzdělávání z úhlu pohledu zaměstnavatele

- novela zákoníku práce účinná od 1. 7. 2019

- základní informace z oblasti pracovnělékařských služeb

- platový tarif, minimální a zaručená mzda v kontextu interních předpisů a dokumentace (vnitřní

platový předpis, platový výměr)

- základní momenty zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání (GDPR) a

dokumentace zaměstnavatele

  • Organizace předškolního, základního a zájmového vzdělávání v kontextu aktuální právní úpravy (změny zákonů nebo vyhlášek) s ohledem na zpracování osobních údajů (GDPR)

- novela školského zákona a novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; její vliv na činnost

a dokumentaci mateřské školy; problémová místa dokumentace mateřské školy (zejména školní řád,

vedení školní matriky, pověření k vyzvedávání dítěte)

- novela školského zákona a přípravné třídy základní školy

- novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

docházky; některé problémové momenty základního vzdělávání (např. hodnocení chování a ukládání

kázeňských opatření) a související dokumentace (zejména školní řád)

- základní informace o novele vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, které

jsou důležité pro výchovného poradce základní školy

- novela vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání; změny některých formulářů vysvědčení

- novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, její vliv na činnost a dokumentaci školní družiny

školního klubu; problémová místa dokumentace školní družiny a školního klubu (zejména ŠVP, vnitřní řád,

vedení školní matriky, pověření k vyzvedávání účastníka školní družiny)

- zpracování osobních údajů v rámci předškolního, základního a zájmového vzdělávání a dokumentace

školy (zejména souhlas se zpracováním osobních údajů, záznamy o činnostech, informace dle č.13 GDPR)

  • Diskuze a výměny prvních zkušeností s GDPR, možnosti řešení konkrétních případů z praxe.
  •  
LEKTOR:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - lektor školského managementu, odborník na
problematiku školské a pracovněprávní legislativy

TERMÍN a ČAS:

úterý 30. dubna 2019

9:00 - 14:00 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Hranice na Moravě, Střední lesnická škola, Jurikova 588 (doprava autobusem z autobusového
nádraží linka č. 4, vlakem žel. stanice Hranice-Město)

CENA:  

1.160,- Kč (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 24. dubna 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk