Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

VNITŘNÍ PŘEDPISY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2018 SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY A PROBLEMATICKÉ OBLASTI VČETNĚ GDPR

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   17718

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-29025/2017-1-1092

 

URČENO: 
Ředitelům MŠ, ředitelům ZŠ, ředitelům SŠ, ředitelům školských zařízení, zástupcům ředitelů, vedoucím učitelkám MŠ.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je prostřednictvím zpracování vnitřních předpisů a další předepsané dokumentace, usnadnit vedoucím pracovníkům kol a školských zařízení řízení těchto organizací, a to zejména v  rovině vzdělávacího procesu, pracovněprávních vztahů a zpracování osobních údajů.

Zvláštní pozornost bude věnována aktuální právní úpravě včetně GDPR.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Zajištění vzdělávání z úhlu pohledu zaměstnavatele
  -
  změny v oblasti pracovnělékařských služeb
  - změny katalogu prací
  - základní momenty zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání (GDPR)
 • Organizace předškolního, základního a zájmového vzdělávání v kontextu aktuální právní úpravy (změny vyhlášek) s ohledem na zpracování osobních údajů (GDPR)
  - souvislosti jednotlivých činností a základní dokumentace
 • Specifické oblasti zpracování interní dokumentace spojené s vlastním vzděláváním
  - vnitřní řád, školní řád, řád školní družiny apod.
  - správní řízení a jeho úskalí,
  - pracovní náplň, žádost o provedení lékařské prohlídky,
  - záznamy o činnostech, zpracování, interní formuláře, souhlas se zpracováním osobních údajů,
  - případy zveřejňování fotografií školních a mimoškolních akcí, pořádání soutěží, shromáždění, zveřejňování výtvarných děl žáků, předávání údajů jiným subjektům apod.
 • Diskuze a informace výměna prvních zkušeností s GDPR, možnosti řešení konkrétních případů z praxe. 
LEKTOR:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - lektor školského managementu, odborník na
problematiku školské a pracovněprávní legislativy

TERMÍN:

ČAS:

čtvrtek 15. listopadu 2018

9:00 - 14:00 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.000,00 Kč  (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 9. listopadu 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský