Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

JAK ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT NEJEN VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLU ALE I KAŽDODENNÍ RUTINU S LEHKOSTÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  14220

 

            

LEKTOR:

PhDr. Jan Svoboda - mediálně známý psycholog, působící na Ostravské univerzitě

Ing. Simona Pacáková - odborník na problematiku účetnictví a daní VÚJ

TERMÍN a ČAS:

čtvrtek 17. září 2020, 13:00 - 17:00 h

pátek 18. září 2020, 9:00 - 13:00 h

MÍSTO: 

Hotel Rusava, Rusava 334

CENA:  

1700,- Kč (ubytování a stravování není v ceně semináře), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

s ohledem na rezervaci ubytování - nejpozději v pátek 28.8.2020!!

                                                                                                               

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je nejen vzdělávání v oblasti ekonomicky odborné a také vzdělávání v oblasti osobnostně-sociální. Ve větším časovém prostoru umožnit účastníkům řešit závažné i méně závažné problémy, se kterými se v profesním i osobním životě účastníci setkávají nebo se setkat mohou.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

   čtvrtek 17. září 2020

I. Efektivní komunikace, jak se bránit škodlivým vlivům, jak předcházet vyčerpání

 • Komunikace a komunikační styly
 • Jak zvyšovat odolnost vůči nejrůznějším škodlivým vlivům, které se objevují v pracovním prostředí
 • Problematika manipulace v mezilidských vztazích - jak ji odhalit a jak se účinně bránit
 • Jak se vyčerpání a vyhoření promítá do pracovní činnosti i osobního života, jak to vnímají spolupracovníci, blízcí a rodina
 • Funkce stresu a jeho důsledky
 • Změny a reagování ve stresové situaci
 • Rozdíl mezi vyhořením a průchodu osobní krizí
 • Jak předcházet únavě a možnosti úprav v krátké časové lhůtě (nejedná se o relaxaci)
 • Diskuse, sdílení zkušeností, možnosti řešení konkrétních případů a situací 

Lektor: PhDr. Jan Svoboda

 

   pátek 18. září 2020 

II. Kontrolní systém v praxi u VÚJ v kontextu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění od 1.1.2020 

 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění
  - hlavní cíle finanční kontroly, související právní předpisy (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky, ČÚS
 • Vnitřní kontrolní systém
  - povinnosti zaměstnanců pro zajištění vnitřního kontrolního systému, zásady slučování pověření příkazce  operace, správce rozpočtu a hlavního účetního,
  - tvorba kontrolního systému u malých účetních jednotek (malé organizace, MŠ, ZŠ).
 • Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
  - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní,
  - záznam o provedení následné vnitřní kontroly.
 • Veřejnosprávní kontrola a jak se na ni připravit
  - kdo koho může kontrolovat, veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací, žadatelů a příjemců dotací, příspěvků, návratné finanční výpomoci,
  - co se smí kontrolovat a co naopak nikoli,
  - jaká jsou práva kontrolního orgánu a kontrolované osoby a jaké jsou jejich povinnosti,
  - výstupy z veřejnosprávní kontroly a jak s nimi zacházet,
  - rozdíly mezi auditem a veřejnosprávní kontrolou.
 • Směrnice o kontrolním systému a jejich náležitosti
  - příklady obsahu a vzory základních směrnic, aktualizace směrnic na základě změn legislativy
 • Rozbor nejčastějších chyb v účetnictví příspěvkových organizací
  - záznamy, průkaznost, opravy účetních dokladů
 • Analýza rizik a příklady z praxe
  - stanovení rizik, systém řízení rizik, přehled rizikových míst při hospodaření příspěvkové organizace

Lektor: Ing. Simona Pacáková

 

 

 

Přihlašení na vzdělávací akci pouze online prostřednictvím www.agenturakps.cz

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo konání
Hotel Rusava (hotelový bazén, wellness), Rusava 334, bližší informace tel: 573 392 076, www.hotelrusava.cz

1.den - čtvrtek 17.9.2020

       od 11:30 h       příjezd a ubytování
13:00 - 17:00 h       odborný program
17:30 - 18:30 h       večeře
od 20:00 h               volný program

2.den - pátek 18.9.2020

08:00 - 09:00 h        snídaně
09:00 - 13:00 h        odborný program
13:00 h                    oběd, ukončení, odjezd

 

Ubytování a stravování
V přihlášce do kolonky „Poznámka pro pořadatele“ nutno uvést: rezervace ubytování ANO/NE
                                                                                                     rezervace oběda 17.9.2019 ANO/NE
                                                                                                  rezervace večeře 17.9.2019 ANO/NE 
                                                                                                     rezervace oběda 18.9.2019 ANO/NE

cena ubytování dvou a vícelůžkový pokoj:     790,- Kč (včetně snídaně formou bufetu) + 20 Kč ubytovací poplatek
cena ubytování jednolůžkový pokoj:              890,- Kč (včetně snídaně formou bufetu) + 20 Kč ubytovací poplatek
cena oběda:                                                180,- Kč
cena večeře:                                               150,- Kč

Oběd čtvrtek 17.9.2020: menu jednotné (přihlášení zájemci budou obslouženi přednostně).
Večeře čtvrtek 17.9.2020 + oběd pátek 18.9.2020:  výběr menu ze 3 variant.

Informace s nabídkou obdrží zájemci po zaslání závazné přihlášky.

Doprava
Doprava individuální.
Při cestování veřejnou dopravou, pořadatelé zajistí dopravu z železniční stanice Hlinsko pod Hostýnem na místo konání.
Čas příjezdu vlaku je nutno uvést v přihlášce v kolonce „Poznámka pro pořadatele“

Další informace
Dle zaslané přihlášky rezervaci ubytování a stravování zajišťují pořadatelé.
Ubytovaní účastníci si stravu a náklady za ubytování hradí v recepci na závěr semináře.
Neubytovaní účastníci si stravu hradí sami přímo v restauraci.
Pro ubytované účastníky je vstup do bazénu zdarma, vstup do wellness si hradí individuálně.
Ubytování ve 2 lůžkových pokojích (vhodné předem dohodnout spolubydlící a oznámit pořadatelům).

Prosíme o upozornění pro případ zajištění dietní nebo vegetariánské stravy.

 

 

 

 

 

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský