Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V KONTEXTU ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTÍ ANEB JAK ZVLÁDNOUT KAŽDODENNÍ RUTINU S LEHKOSTÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 15719

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je nejen vzdělávání v oblasti ekonomicky odborné a také vzdělávání v oblasti osobnostně-sociální. Ve větším časovém prostoru umožnit účastníkům řešit závažné i méně závažné problémy, se kterými se v účetní praxi i mimo ni setkávají nebo se setkat mohou.

LEKTOR:

Ing. Andrea Hošáková - odborník na problematiku účetnictví příspěvkových organizací

Ing. Daniel Ondřejík - lektor osobnostního rozvoje, odborník na danou problematiku

TERMÍN a ČAS:

úterý 17. září 2019, 13:00 - 17:00 h
středa 18. září 2019, 9:00 - 13:00 h

MÍSTO: 

Hotel Rusava, Rusava 334

CENA:   1600,- Kč (ubytování a stravování není v ceně semináře), nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: s ohledem na rezervaci ubytování - nejpozději v pátek 30.8.2019!!

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ: 

   Úterý 17. září 2019

I. Hospodaření a účtování v příspěvkové organizaci v kontextu širších souvislosí 

 • Hospodaření příspěvkových organizací
  - dotace, příspěvky, granty, peněžní fondy - jejich tvorba a čerpání, rezervní fond, fond investic, fond odměn, FKSP
 • Cizoměnové operace v účetnictví příspěvkové organizace
  - účtování v průběhu roku, na co nezapomenout k datu sestavení účetní závěrky - pohledávky, závazky, transfery
 • Účtování o dlouhodobém majetku a fondech
  - pořízení, odepisování, vyřazení dlouhodobého majetku, tvorba čerpání rezervního fondu, tvorba a čerpání fondu investic, tvorba a čerpání fondu odměn, tvorba a čerpání FKSP
 • Účtování o transferech
  - provozní transfery bez vypořádání, provozní transfery s vypořádáním, investiční transfery bez vypořádání, investiční transfery s vypořádáním
 • Inventarizace a finanční kontrola
  - inventarizace podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, předběžná, průběžná a následná kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

Diskuse, výměna zkušeností.

Lektor: Ing. Andrea Hošáková   

 

   Středa 18. září 2019

II. Jak být sám sobě manažerem aneb jak zvládat každodenní rutinu s lehkostí  

 • Výchozí negativní vlivy pro práci v ekonomickém sektoru (jednostranná práce s PC, termínované úkoly, práce s čísly, odpovědnost, rušivé vlivy okolí..)
 • Plánování a určování priorit
 • Typologie a biorytmy
 • Udržení pozornosti, soustředěnost
 • Rušivé vlivy okolí - vnitřní, vnější
 • Práce se stresem - jak zvládat zátěžové situace
 • Technika Pomodoro
 • Hluboká a mělká práce
 • Odkládání
 • Multitasking
 • Resistance
 • Perfekcionismus
 • Kaizen a restar
 • Rovnováha - 2D model
 • Rituály a návyky
 • Prevence - vyčerpání, syndrom vyhoření
 • Dobíjení energie
 • Skloubení práce a soukromí

Dotazy a odpovědi

Lektor: Ing. Daniel Ondřejík    

 

PŘIHLÁŠENÍ POUZE ONLINE - přihláška níže.

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo konání
Hotel Rusava (hotelový bazén, wellness), Rusava 334, bližší informace tel: 573 392 076, www.hotelrusava.cz

1.den - úterý 17.9.2019

       od 11:30 h       příjezd a ubytování
13:00 - 17:00 h       odborný program
17:30 - 18:30 h       večeře
od 20:00 h               volný program

2.den - středa 18.9.2019

08:00 - 09:00 h         snídaně
09:00 - 13:00 h         odborný program
13:00 h                    oběd, ukončení, odjezd

 

Ubytování a stravování
V přihlášce do kolonky „Poznámka pro pořadatele“ nutno uvést: rezervace ubytování ANO/NE
                                                                                                     rezervace oběda 17.9.2019 ANO/NE
                                                                                                  rezervace večeře 17.9.2019 ANO/NE 
                                                                                                     rezervace oběda 18.9.2019 ANO/NE

cena ubytování dvou a vícelůžkový pokoj:     740,- Kč (včetně snídaně)
cena ubytování jednolůžkový pokoj:             840,- Kč (včetně snídaně) 
cena oběda:                                               150,- Kč
cena večeře:                                               150,- Kč

 

Oběd 17.9. menu jednotné (přihlášení zájemci budou obslouženi přednostně).

Večeře 17.9 a oběd 18.9 výběr menu z 3 variant.

Informace s nabídkou obdrží zájemci po zaslání závazné přihlášky.

 

Doprava
Doprava individuální.
Při cestování veřejnou dopravou, pořadatelé zajistí dopravu z železniční stanice Hlinsko pod Hostýnem na místo konání.

Čas příjezdu vlaku je nutno uvést v přihlášce v kolonce „Poznámka pro pořadatele“

 

Další informace

Dle zaslané přihlášky rezervaci ubytování a stravování zajišťují pořadatelé.

Ubytovaní účastníci si stravu a náklady za ubytování hradí v recepci na závěr semináře.

Neubytovaní účastníci si stravu hradí sami přímo v restauraci.

Pro ubytované účastníky je vstup do bazénu zdarma, vstup do wellness si hradí individuálně.

Ubytování ve 2 lůžkových pokojích (vhodné předem dohodnout spolubydlící a oznámit pořadatelům).

Prosíme o upozornění pro případ zajištění dietní nebo vegetariánské stravy.

 

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates