Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK K 31.2.2018

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   18418

 

URČENO
Ekonomům a účetním škol, školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení, příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům zřizovatelů těchto organizací.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je nejen připomenutí všech praktických kroků, které musí účetní jednotka učinit při přípravě a vlastním sestavení účetní závěrky za uplynulé účetní období, ale také připomenutí všech souvisejících povinností příspěvkové organizace, včetně zveřejnění a schválení účetní závěrky od zřizovatele. Účastníci obdrží rovněž informace k další povinnosti, týkající se sestavení a zveřejňování rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2019.

 

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Co nového na webu MFČR - otázky a odpovědi na aktuální problematické otázky.

 

 • Na co nezapomenout při provádění fyzické či dokladové inventarizaci (oprávky dlouhodobého majetku, fondy a využití zjednodušeného inventarizačního soupisu, pasiva obecně, specifika inventury softwaru, pozemků, podrozvaha, vypůjčený či pronajatý majetek).
 • Fondové hospodaření příspěvkové organizace.
 • Aktualizace vnitřních předpisů vybrané účetní jednotky.
 • Vybrané účetní případy před sestavením účetní závěrky.
 • Zaúčtování technického zhodnocení majetku dokončeného případně pokračujícího po 31.12 kalendářního roku (včetně otázky z čeho toto TZ hradit).
 • Vyúčtování přijatých transferů ve věcné a časové souvislosti do výnosů.
 • Zaúčtování časového rozlišení a dohadných položek.
 • Zaúčtování opravných položek k pohledávkám a k majetku.
 • Doúčtování kurzových rozdílů u cizoměnových pohledávek a závazků.
 • Oprava chyb předcházejících účetních období ve vazbě na hladinu významnosti.
 • Výpočet a zaúčtování případné daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob.
 • Sestavení povinných výkazů dle rozsahu účetní závěrky.
 • Konsolidace za rok 2018 pro vybrané účetní jednotky.
 • Co předkládáme orgánu zřizovateli pro schválení účetní závěrky.
 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin veřejného rejstříku.
 • Povinnost mít zveřejněn rozpočet i rozpočtový výhled.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy.

 

LEKTOR:

Ing. Andrea Hošáková - odborník na danou problematiku

TERMÍN:

ČAS:

čtvrtek 6. prosince 2018

9:00 - 13:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187         

CENA:  

990,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 30. listopadu 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk