Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2020 PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY VČETNĚ PŘÍPRAVY DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2020

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 11821

FORMA: on-line

 

URČENO:
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým
poradcům a dalším zájemcům z podnikatelských subjektů.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, promítnutí mimořádných opatření roku 2020 do účetnictví a daně z příjmů.
Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou.

O B S A H O V Á   N Á P L Ň:
Účetní závěrka
- příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti
- povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví,
- náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech,
- inventarizace z pohledu DPH – náležitosti likvidačních protokolů
- účetní a daňové odpisy
- opravné položky k pohledávkám
- účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
- rezervy účetní a daňové
- časové rozlišení nákladů a výnosů
- dohadné položky
- náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové)
- kursové rozdíly
- zaúčtování daně (splatné i odložené, výpočet odložené daně)
- sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
- schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
- České účetní standardy týkající se účetní závěrky
- interpretace NÚR týkající se účetní závěrky
Daňový pohled včetně upozornění na změny v roce 2020
- časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu
- daňově neuznatelné náklady
- vyloučené výnosy
- položky zvyšující a snižující základ daně
- daňové odpisy
- paušální výdaj na auto
- daňové opravné položky
- daňové rezervy
- stanovení základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani
- uplatnění ztrát minulých období
- zálohy na další období
Účetní a daňové dopady mimořádných opatření roku 2020 do účetnictví a daně z příjmů
- zpětné uplatnění daňové  ztráty, kompenzační bonusy,  program Antivirus a další
Informace o nejdůležitějších změnách v účetnictví a dani z příjmů od 1.1.2021
- stravenkový paušál
- posun v termínu podání přiznání k dani z příjmů a další
Diskuze a odpovědi na dotazy 

LEKTOR:

Ing. Dana Vankeová - specialista na danou problematiku

TERMÍN

čtvrtek 18. února 2021

ČAS:

9:00 - 14:00 h (bloky po 90 minutách s přestávkami 30 min. mezi bloky)                                                                                                                  8:00 - 8:30 h - doba pro ověření a navázání spojení
                        8:30 - 9:00 h - doba k odstranění případných nedostatků ve spojení

CENA:  

1400,- Kč  (včetně doprovodného materiálu), nejsme plátci DPH, platba POUZE bezhotovostní (viz. Smluvní podmínky)
                  

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 12. února 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón