Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2018 PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY VČETNĚ PŘÍPRAVY DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A NOVELY ZÁKONA O DPH

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   11519

                                                                                                                 

URČENO:
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým
poradcům a dalším zájemcům z podnikatelských subjektů.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou a nejdůležitější změny v zákoně o DPH pro rok 2019. Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Účetní závěrka
- příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti spojené s účetní závěrkou,
- povinnosti inventarizace dle zákona o účetnictví, účtování o inventarizačních rozdílech,
- inventarizace z pohledu DPH - pokyn GFŘ na základě novely 170/2017 Sb. zákona o DPH
- závěrkové práce - časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky účetní a daňové, účetní a daňové odpisy, účtování o rezervách, účtování o dotacích, účtování darů, účtování o zásobách, 
- účtování u aktivace a zásob vytvořených vlastní činností,
- kursové rozdíly, účtování o reálné hodnotě, účtování o odložené a splatné dani atd.,
- účetní závěrka, sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek,
- nové přílohy účetní závěrky podle jednotlivých kategorií ÚJ,
- schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou, 
- změny v účetnictví od 1.1.2018 na základě novely vyhlášky 500/2002 Sb. pro podnikatele
- změny v účetních výkazech     

 

Daňový pohled včetně upozornění na změny od 1.1.2018 a výhled pro rok 2019
- časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu,
- daňově neuznatelné náklady, vyloučené výnosy,
- položky zvyšující a snižující základ daně, daňové odpisy,paušální výdaj na auto,
- daňové opravné položky,daňové rezervy,
- stanovení základu daně,   
- položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, uplatnění ztrát minulých období,
- zálohy na další období.

Zákon o DPH - novela účinná od roku 2019 a její nejdůležitější změny (část až od 1.1.2021)
- úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic (více než 250 změn)
- úpravy v předmětu daně, úpravy v oblasti základních pojmů - úplata a ekonomická činnost
- změny u digitálních služeb,
- uplatňování DPH v případě poukazů - nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz,
- nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku - rozšíření možnosti.- další navrhované změny
- úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
- další navrhované změny

Diskuze, odpovědi na dotazy.

LEKTOR:

Ing. Dana Vankeová ,certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných    účetních      

TERMÍN:

ČAS:

úterý 19. února 2019  

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1200,- Kč (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

v případě bezhotovostní platby na účet pořadatele, prosíme o zaslání zálohové platby až po 1.1.2019!!

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 13. února 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson