Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

Tvorba školního řádu a vnitřních předpisů mateřské školy

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:    13022

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT 28153/2021-3-847

FORMA:                           ON-LINE

 

URČENO
Ředitelúm MŠ, ředitelům ZŠ, jejíž součástí je MŠ, vedoucím učitelkám MŠ

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je provést účastníky nejen systémem obecných právních předpisů, vztahujících se k organizaci provozu mateřské školy, ale hlavně řadou organizačních povinností, které jsou regulovány vnitřními předpisy. Jednou z takových povinností ředitele školy je vytvořit školní řád. Účastníci získají  přehledné informace a praktická doporučení, jak postupovat při tvorbě funkčního školního řádu, včetně dalších ať už povinných nebo doporučených vnitřních předpisů, aby nebyly jen formalitou, ale přínosem při řízení mateřské školy.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

  • Zákonné nastavení právních předpisů pro MŠ a kde je hledat
  • Jak zpracovat školní řád a co musí obsahovat
  • Informace k tvorbě školních řádů v souvislosti s uzákoněným distančním vzděláváním
  • Organizační řád a jeho náležitosti
  • Provozní řád mateřské školy a jeho náležitosti
  • Souvislost organizačního řádu, pracovního řádu a vnitřního platového předpisu
  • Další povinné a fakultativní interní předpisy mateřské školy
  • Dotazy, konzultace, možnosti řešení konkrétních problémů z praxe účastníků
LEKTOR:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. - zkušená a uznávaná lektorka, odborník na problematiku školské a pracovněprávní legislativy                              

TERMÍN

středa 25. května 2022 (přeloženo z 3. května 2022)

ČAS:

9:00 - 14:30 hod
           08:30 - 9:00 hod ... doba pro ověření a navázání spojení))

CENA:  

1450,- Kč   nejsme plátci DPH
                  POUZE bezhotovostní platba, a to nejpozději 3 dny před konáním akce - viz Smluvní podmínky
                  v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz na připojení k webináři

NUTNÉ TECJNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:  

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 19. května 2022 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk