Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

SPOLUPRÁCE UČITELE A ASISTENTA PEDAGOGA II

IDENTIFIKAČNÍKÓD: 16421

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT 21585/2020-3-505

FORMA:                       PREZENČNÍ 

URČENO:
pro méně ale i zkušené asistenty pedagoga v MŠ a 1. stupně ZŠ, vhodné rovněž pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ, jejichž zájmem je zdokonalit spolupráci s asistentem pedagoga při výuce dítěte/žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Volné pokračování semináře, který se uskutečnil v září tohoto roku. Cílem je pomoc při vytváření systému a navázání spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga, např. v oblasti přípravy na výuku, využití hry, jako prostředku k naplňování výukových cílů apod.
Zvláštní pozornost bude věnována komunikaci, a to jak komunikačním stylům a  komunikačním bariérám v komunikaci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, tak oblasti komunikace mezi samotným učitelem a asistentem pedagoga

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

  • Komunikace, komunikační styly a komunikační bariéry mezi pedagogem a asistentem pedagoga

             - respektující komunikace a nerespektující komunikace

             - já výrok

             - pomoc při řešení konkrétních nesnází a kauz

  • Příprava na výuku
  • Orientace v systému hodnocení dítěte/žáka
  • Hra v systému inkluzivního vzdělávání

            - role učitele versus role asistenta pedagoga při využití hry

            - hra jako prostředek k naplňování výukových cílů

            - hra jako katalyzátor nepohody

            - praktické hry, náměty

  • Orientace v systému spolupracujících institucí v péči o jedince s individuálními vzdělávacími potřebami

           - působení a možnosti školy

           - systém a funkce školských poradenských zařízení

  • Sdílení zkušeností, možnosti řešení konkrétních situací z praxe účastníků
  • Diskuse

 

LEKTOR:

Mgr. Štěpánka Maryšková -  odborník na danou problematiku, zkušená lektorka s praxí asistenta pedagoga

TERMÍN

čtvrtek 18. listopadu 2021

ČAS:

11:30 - 16:30 hod,  prezence 11:00 - 11:30 hod

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1000,- Kč  včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení, v případě bezhotovostní platby nutno uhradit nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky,nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 12. listopadu 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk