Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

SPEAKING SKILLS AND COMMUNICATION (ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:    11923

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT-22001/2021-3-689

FORMA:                           PREZENČNÍ

 

LEKTOR:

Mgr. Sylvie Doláková - zkušená lektorka, dlouhodobě se zabývá metodikou výuky AJ                     

TERMÍN

NOVĚ úterý 23. května 2023 (přeloženo z 16. března 2023)

ČAS:

9:00 - 15:30 hod (s krátkou přestávkou na oběd, prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1400,- Kč  (včetně drobného občerstvení, oběd není v ceně), v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky. Nejsme plátci DPH. 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 17. května 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

   

URČENO:
Učitelům 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ s aprobací anglický jazyk (1.- 7. ročník), vstupní úroveň min. B2

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikami, které napomáhají žákům zvládat tzv. speaking skills – tedy řečové dovednosti. A to tak, aby žáci dokázali jazyk používat spontánně, přirozeně bez zábran, pružně reagovat na situace, nebát se komunikovat mezi sebou i s jinými mluvčími. Nastínit, co je hlavním předpokladem úspěšného seznamování s jazykem včetně upevňování slovní zásoby i modelových vět, zajišťujících jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech komunikace, aniž na ni soustřeďují výhradní pozornost (automatizace jazyka). Účastníci se naučí připravovat hry a další aktivity „na míru“ svým žákům i obsahu lekcí v učebnicích, naučí se, jak vycházet vstříc žákům s odlišným učebním stylem i rychlostí učení.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

  • Úvod a přípravná fáze

- seznámení s problematikou, posouzení stávající praxe, analýza problémů

- příklady dobré praxe, stanovení podmínek, za kterých se žáci nebojí mluvit

  • Od opakování zvuků po výměnu informace

- podmínky, za kterých se žáci nebojí mluvit

- hry, které dětem pomáhají naučit se základním pravidlům komunikace v cílovém jazyce, a tak si automatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (card games, magic circle, once upon a picture etc.)

  • Jak podporovat nebojácný projev

- efektivní pomůcky a seznámení s technikami, které dětem pomáhají pochopit a nacvičit s jednotlivé kroky

- gramatické jevy (FIND games, running dictation, folding strip, talkative circles etc.)

  • Mluvení v pohybu 

- aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování komunikačních situací, které podporují nejen zájem o práci

- techniky pro rozvoj paměti díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Association game, Hot seat, Ring, ring!)

  • Závěrečná diskuze, reflexe a zhodnocení

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Amos Komenský“, aktivita 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ.

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský