Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

SOUČASNÝ ŽÁK VERSUS ROLE A KOMPETENCE SOUČASNÉHO UČITELE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   11019

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-11246/2016-1-271

 

URČENO:  
Učitelům základních škol a speciálních škol, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Jedním z problémů současného školství je práce s žáky přicházejícími z přepodnětovaného prostředí (Internet, IT obecně). Cílem semináře, opírajícího se o výsledky výzkumů z nedávné doby, je navázat na generacemi prověřené hodnoty a zákonitosti ve výchovně vzdělávacím procesu. Seznámit účastníky s možnostmi praktického využití poznatků soudobé „pozitivní psychologie“, strategiemi, technikami, které obohatí výuku o prožitek vzájemnosti, zvýší toleranci a motivaci ke školní docházce" a pomohou tak odhalovat příčiny konfliktu.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Základní sociální potřeby aktuálních dětí.
 • Korekce chování.
 • Schopnost učitelů komunikovat s žáky,
 • Schopnost žáků komunikovat s učiteli a respektovat spolužáky
 • Co je úcta, případně neúcta k životu, osobám a věcem, jejich projevy (evalvace, devalvace) a jejich dopad na mezilidské vztahy.
 • Příčiny vztahové poruchy učitele a žáka.
 • Agresivita žáků vůči učitelům a skrytá agresivita učitelů vůči žákům.
 • Systém hodnot ve výchově.
 • Učitel a jeho postoj k rodičům a rodině žáka.
 • Jak motivovat žáky ve vzdělávání.
 • Nástroje k získání důvěry, etické dosahování stanovených cílů.
 • Diskuse a sdílení zkušeností účastníků semináře

 

LEKTOR:

PhDr. Jan Svoboda - psycholog, žádaný lektor, působící na Pedagogické fakultě
                                 Ostravské Univerzity

TERMÍN:

ČAS:

středa 23. ledna 2019

8.30 - 13:00 h (prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Kroměříž, Základní škola OSKOL, Mánesova 3661

CENA:  

760.- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: čtvrtek 17. ledna 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates