Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

SOUČASNÝ ŽÁK VERSUS ROLE A KOMPETENCE SOUČASNÉHO UČITELE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   17118

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 11246/2016-1-271

 

URČENO: 
Učitelům základních škol a speciálních škol, vychovatelům školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Základním problémem současného školství je práce s žáky přicházejícími z přepodnětovaného prostředí (Internet, IT obecně). Cílem semináře, opírajícího se o výsledky výzkumů z nedávné doby, je navázat na generacemi prověřené hodnoty a zákonitosti ve výchovně vzdělávacím procesu. Seznámit účastníky s možnostmi praktického využití poznatků soudobé „pozitivní psychologie“, strategiemi, technikami, které obohatí výuku o prožitek vzájemnosti, zvýší toleranci a motivaci ke školní docházce" a pomohou tak odhalovat příčiny konfliktu.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Základní sociální potřeby aktuálních dětí.
 • Korekce chování.
 • Schopnost učitelů komunikovat s žáky,
 • Schopnost žáků komunikovat s učiteli a respektovat spolužáky
 • Co je úcta, případně neúcta k životu, osobám a věcem, jejich projevy (evalvace, devalvace) a jejich dopad na mezilidské vztahy.
 • Příčiny vztahové poruchy učitele a žáka.
 • Agresivita žáků vůči učitelům a skrytá agresivita učitelů vůči žákům.
 • Systém hodnot ve výchově.
 • Učitel a jeho postoj k rodičům a rodině žáka.
 • Jak motivovat žáky ve vzdělávání.
 • Nástroje k získání důvěry, etické dosahování stanovených cílů.
 • Diskuse a sdílení zkušeností účastníků semináře.

 

LEKTOR:

PhDr. Jan Svoboda - psycholog, žádaný lektor, působící na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity

TERMÍN:

ČAS:

čtvrtek 18. října 2018  

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

760,00 Kč (vč. drobného občerstvení)
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 12. října 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Pro zájemce z řad pedagogů základních škol ORP Vsetín (Študlov včetně) je účast na tomto semináři zdarma - bude hrazeno z prostředků projektu Místního akčního plánu (MAP) Vsetínsko bez ohledu na zřizovatele.

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela