Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČINNOST PŘI PODPOŘE INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLUPRÁCI S MŠ A ZŠ - WEBINÁŘ (PRAKTICKÝ PRŮVODCE PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI V PRAXI)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 11221

FORMA: on-line

AKREDITACE MŠMT:  č.j. MSMT- MSMT- 27761/2019-2-805 

URČENO: 
ředitelům a učitelům MŠ, ředitelům a učitelům ZŠ učitelům přípravných tříd, asistentům pedagoga 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem semináře je pomoci účastníkům lépe se orientovat v problematice činnosti školských poradenských zařízení v oblasti podpory inkluzívního vzdělávání. Účastníci budou upozorněni, jak číst zprávy ŠPZ, seznámí se základními principy pedagogické diagnostiky a naučí se, jak získané informace interpretovat a využívat v rámci výchovně vzdělávacího procesu. 

OBSAHOVÁ NÁPLŃ:
Druhy
zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění, druhy školských poradenských zařízení
Zpráva z vyšetření, struktura a práce se závěry a doporučením
Speciální a inkluzivní vzdělávání, klady a úskalí
Doporučené podmínky, prostředí a pomůcky při vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Spolupráce školského poradenského zařízení s účastníky vzdělávání - klient a jeho zákonní zástupci, školní poradenské pracoviště, ředitel školy, třídní učitel a další pedagogové (asistent pedagoga)
Spolupráce školského poradenského zařízení s MŠ a ZŠ na sestavení podpůrných opatření v souvislosti a návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO
       - vytvoření plánu pedagogické podpory PLPP
       - organizační forma - pedagogické intervence (kdy, kdo a v jakém rozsahu ji MŠ a ZŠ realizuje)
       - předmět speciálně pedagogické péče
       - speciálně pedagogická péče
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, jeho úpravy, hodnocení a kontrola
Možnosti a postup při zajištění podpůrných opatření ze strany MŠ a ZŠ
Informace k zajišťování pozice asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se SVP, s přiznaným odpovídajícím stupněm PO.
Diskuse, odpovědi na dotazy.

LEKTOR:

Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, odborník na danou problematiku

TERMÍN:

čtvrtek 28. ledna 2021

ČAS:

8:30 - 15:30 h (bloky po 60 - 90 minutách s přestávkami mezi bloky)
                         
7:30 - 8:00 h - doba pro ověření a navázání spojení
                          8:00 - 8:30 h - doba k odstranění případných nedostatků ve spojení

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA: 

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1.350,- Kč  (včetně doprovodného materiálu), nejsme plátci DPH, platba POUZE bezhotovostní (viz. Smluvní podmínky)
                   

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 22. ledna 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné po dohodě s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.    

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk