Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

Školní  zralost

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  11421 

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j. MSMT-11727/2020-3-262 

FORMA: on-line

                 

URČENO:
Učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům přípravných tříd, speciálním pedagogům.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Poskytnout pedagogům náhled do psychologického vyšetření dítěte před vstupem do školy, poskytnout informace pro pedagogy MŠ o tom, jak směrovat další rozvoj dítěte a praktickou přípravu na školní docházku, poskytnout informace pedagogům ZŠ, jak děti dál vést a co rozvíjet v průběhu školní docházky.
Účastníci získají bohatý doprovodný materiál k nácviku různých průpravných cvičení a her.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň:

 • Školní zralost jako termín a co všechno zahrnuje, jak se rozpozná?
 • Školní nezralost, jak se projevuje?
 • Co má umět předškolák - profil školsky zralého dítěte
 • Co by měli vědět rodiče budoucích prvňáčků?
 • Komunikační dovednosti ve vztahu k rodičům dítěte (jak sdělit nedostatky v přípravě, jak taktně a empaticky upozornit na školní nezralost, jak s rodiči efektivně spolupracovat, dialog o nástupu ŠD nebo odkladu - výhody, nevýhody).
 • Jak zapojit do přípravy rodiče nezralého dítěte?
 • Kompetence pedagoga - jak postupovat v případě identifikace školní nezralosti v 1. třídě ZŠ
 • Kdy a proč poslat rodiče s dítětem za odborníkem?
 • Vhodnost odkladu a riziko spojené s předčasným nástupem ke školní docházce
 • Praktické ukázky cvičení a her vhodných pro předškoláky
 • Diskuse a sdílení zkušeností účastníků semináře

 

ŠABLONY !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - d)                   osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin.
- Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - d)                   osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Alena Vlková - zkušená lektorka, speciální pedagog, zaměřuje se psychologickou diagnostiku

TERMÍN:

I.   část:  pondělí 1. února 2021
II.  část:  úterý    2. února 2021

ČAS: v obou dnech vždy
         13:30 - 17:00 h (90 min. bloky, s přestávkami mezi bloky 30 min
                           - 12:30 - 13:00 h....   doba pro ověření a navázání spojení
                           - 13:00 - 13:30 h.....  doba k odstranění případných nedostatků ve spojení 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA 

 kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1380,- Kč (včetně doprovodného materiálu), platba POUZE bezhotovostní (viz. Smluvní podmínky),
                 nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 25. ledna 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

 

Obsazenost:Volná místa

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume