Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST ANEB CO BY MĚL PŘEDŠKOLÁK UMĚT, ABY VE ŠKOLE OBSTÁL

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   18818

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 7386/2018-1-267

                                                                

URČENO: 
Učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, speciálním pedagogům a učitelům 1.ročníků ZŠ.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky, průběh vyšetření v poradnách. Účastníci budou dále seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ.  Seminář je zaměřený na seznámení se základními teoretickými východisky, vývojovými znaky u dítěte pro jeho přechod z MŠ do ZŠ. Cílem je objasnit pojmy „školní zralost“ a „školní připravenost“, jak toto v praxi hodnotit a posuzovat.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Připravenost dítěte pro školu, školní zralost - objasnění pojmů.
 • Vývojové znaky předškolního dítěte (z hlediska tělesného, psychického a sociálního).
 • Otázka psychologické charakteristiky školní zralosti.
 • Dílčí charakteristiky školní zralosti – mentální, fyzická, psychická a sociální.
 • Vědomosti, dovednosti a návyky předškolního dítěte - poznávací funkce, řeč, vnímání (sluchové, zrakové, prostoru a času), předmatematické představy.
 • Pracovní návyky a vlastnosti a jak je rozvíjet (přechod od hry k učení).
 • Sociální připravenost na roli žáka.
 • Rizika spojená s předčasným nástupem .
 • Vhodnost odkladu školní docházky, v případech, kdy je indikován.
 • Komunikace učitel-rodič u zápisů – informovat rodiče, na jakých dovednostech dítěte je před vstupem do školy ještě nutné zapracovat, v jakých oblastech již dítě splňuje vývojové ukazatele před vstupem do ZŠ.
 • Profil školsky zralého dítěte.
 • Kasuistiky.
 • Diskuse, sdílení zkušeností. 
LEKTOR:

Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, odborník na danou problematiku

TERMÍN:

ČAS:

13. prosince 2018 ZRUŠENO!! Přeloženo na 21.1.2019

8.00 - 13:00 h (prezence 7:30 - 8:00 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

800,- Kč (včetně drobného občerstvení)
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: úterý 15. ledna 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)
 • Pro zájemce z řad pedagogů mateřských a základních škol ORP Vsetín (Študlov včetně) a ORP Valašské Meziříčí je účast na tomto semináři zdarma. Bude hrazeno z prostředků projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Vsetínsko II a Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Valašské Meziříčí II, a to bez ohledu na zřizovatele.

 

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca