Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   12523

AKREDITACE MŠMT:      č.j. MSMT - 11727/2020-3-262

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

PaedDr. Ladislav Hrzal - školský ombudsman, MŠMT
PhDr. Vlastislav Kožela - ředitel Zlínského  inspektorátu, ČŠI 
Mgr. Olga Vallová - Odbor školství mládeže a sportu Zlínského kraje
JUDr. Hana Poláková - právník, lektor školského managementu

TERMÍN A ČAS:

čtvrtek 30. března 2023, 13:00 - 17:30 h
pátek    31. března 2023, 08:30 - 13:00 h

MÍSTO:  Horský hotel SOLÁŃ
CENA:  

2500,- Kč (ubytování a stravování není v ceně semináře), nejsme plátci DPH
                v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před zahájením akce - viz. Smluvní podmínky

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: s ohledem na rezervaci ubytování - nejpozději ve středu 15. března 2023!!

 

URČENO
Ředitelům, zástupcům ředitelů základních škol, ředitelům základních umělěckých škol, účastníkům dvoudenního semináře, kteří chtějí získat aktuální informace v oblasti řízení školy. 

 

P R O G R A M :

 

  • Č T V R T E K - 30. března 2023

I. Školský ombudsman a jeho role při výchově a vzdělávání 
- Představení funkce školského ombudsmana
- Při jakých příležitostech a jak lze využívat funkce školského ombudsmana
- Jak předcházet sporům všech aktérů výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních
- Šetření stížností, řešení podnětů a sporů - příklady z praxe

  PaedDr. Ladislav Hrzal - školský ombudsman, MŠMT

II. Aktuální informace z ČŠI
- Pedagogické vedení školy - řízení, kontrola a hodnocení pedagogického procesu

  PhDr. Vlastislav Kožela - ředitel Zlínského inspektorátu, ČŠI 

 

  • P Á T E K - 31. března 2023

III. Informace z oblasti regionálního školství
- Rejstřík (podání žádosti, termín, LEX Ukrajina)
- Cizinci - určené školy, zvláštní zápis do prvního ročníku

  Mgr. Olga Vallová - odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje 

IV. Aktuální problémy při řízení škol a školských zařízení, připravované změny právních předpisů
Vztah školy a zřizovatele
   - jaké kompetence má zřizovatel v oblasti výchovy a vzdělávání, jaké v oblasti fungování školy jako příspěvkové organizace
   - na co nezapomenout a jak se vyhnout zbytečným chybám
Problematika odměňování ředitelů
   - zařazovíání do platových tříd, příplatek za vedení a nastavení správného stupně řízení
   - co udělat pro vznik nároku na specializační příplatek
   - co by měl upravovat vnitřní platový předpis
Připravované změny v zákoníáku zákonu a zákonu o pedagogixckýchj pracovnících

   JUDr. Hana Poláková - právník, lektor školského managementu

______________________________________________________________________________________________

ORGANIZAČNÍ POKYNY setkání ředitelů ZŠ 2023

Místo konání
Horský hotel SOLÁŃ, tel: 571 480 100, www.hotelsolan.cz 

1. den - čtvrtek 30.3.2023
       od 11:30 h       příjezd a ubytování
13:00 - 17:30 h       odborný program
18:00 - 19:00 h       večeře
od 20:00 h               volný program

2. den - pátek 31.3.2023
07:30 - 08:30 h         snídaně
08:30 - 13:00 h         odborný program
13:00 h                     oběd, ukončení, odjezd

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

v přihlášce do kolonky „Poznámka pro pořadatele“ nutno uvést:
.....rezervace ubytování ANO/NE
.....rezervace jednotného oběda (ČT)  30.3.2023 ANO/NE ........ !!- upozornit na dietní/vegetariánskou stravu-!! 

Stravování ve čtvrek 30.3.2023
- oběd, jednotné menu
- večeře, výběr menu ze 3 variant (rezervace u prezence)

Stravování v pátek 31.3.2023
- oběd, výběr menu ze 3 variant (rezervace u prezence)

Cena stravování:
oběd:   250,- Kč
večeře: 295,- Kč

 

Cena ubytování: 
2-lůžkový pokoj 1550,- Kč/os (včetně snídaně)
1-lůžkový pokoj 2550,- Kč/os (včetně snídaně)                                                                                             

STORNO poplatky:
pokud dojde ke zrušení pobytu v rozmezí:
3 až 13 dní před nástupem na pobyt ..............100% z ceny pobytu

 

Doprava individuální

 

Další informace
Dle zaslané přihlášky rezervaci ubytování a stravování zajišťují pořadatelé.
Ubytovaní účastníci si náklady za ubytování a stravu hradí v recepci na závěr vzdělávací akce.
Neubytovaní účastníci si stravu hradí sami přímo v restauraci.
Pro ubytované účastníky je vstup do bazénu zdarma, vstup do wellness si hradí individuálně.
Ubytování ve 2 lůžkovém pokoji (vhodné předem dohodnout spolubydlící a oznámit pořadatelům v POZN. přihlášky).

 

Přihlašování na vzdělávací akce pouze online na webových stránkách agentury.www.agenturakps.cz

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela