Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

SETKÁNÍ EKONOMŮ A ÚČETNÍCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK V ROCE 2022

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  14722            

LEKTOŘI:

Ing. Andrea Hošáková - daňová poradkyně, specialista na účetnictví a daně VÚJ

PhDr. Jan Svoboda - mediálně známý a uznávaný psycholog, odborník na komunikaci a lidské vztahy

TERMÍN a ČAS:

čtvrtek 15. září 2022, 13:00 - 17:00 h
pátek    16. září 2022,  09:00 - 13:00 h

MÍSTO: 

Hotel Rusava, Rusava 334

CENA:  

1800,- Kč (ubytování a stravování není v ceně semináře), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

s ohledem na rezervaci ubytování - nejpozději v pondělí 5. září 2022  !!

Zájemci budou přijímáni v pořadí došlých přihlášek do naplnění kapacity!!

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je nejen vzdělávání v oblasti ekonomicky odborné a také vzdělávání v oblasti osobnostně-sociální. Ve větším časovém prostoru umožnit účastníkům řešit závažné i méně závažné problémy, se kterými se v profesním i osobním životě účastníci setkávají nebo se setkat mohou.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ: 

ČTVRTEK 15. září 2022 

 •    Vztahy, jako jedna z klíčových potřeb a závislosi člověka
  Rodíme se totálně závislí na vztazích a závislí na vztazích také umíráme. Jen původní vztah pečující osoby (vztah matky k dítěti) se během života rozmělní do mnoha drobných vztahů. Cílem semináře je informovat o komponentech každého vztahu a konkretizaci vlastních vztahů v rovině osobní i v rovině pracovní. Součástí jsou modelové situace, konkrétní problémy a možnosti jejich řešení

        Lektor: PhDr. Jan Svoboda

     

PÁTEK 16. září 2022 

 •    Vazba zřizovatele a jím zřízené příspěvkové organizace ve vazbě nadoplňkovou činnost

Souhlas zřizovatele a vymezení okruhů doplňkové činnosti ve zřizovací listině;
Přeúčtování společných režijních nákladů do doplňkové činnosti;
Sestavení rozpočtu příspěvkové organizace z hlediska hlavní a doplňkové činnosti;
Sestavení kalkulace realizované doplňkové činnosti a odsouhlasení orgánem veřejné moci;
Vzorové kalkulace v tabulkách excell a jejich využití pro sestavení kalkulací;
Náklady, které jsou nedílnou součástí kalkulací;
Ziskovost jednotlivých realizovaných doplňkových činností za kalendářní rok;
Povinnost aktualizace kalkulací v případě změny nákladů (zdražení);
Diskuze, výměna zkušeností, dotazy

         Lektor: Ing. Andrea Hošáková

__________________________________________________________________________________________________________________

 

O R GA N I Z A Č N Í    P O K Y N Y

MÍSTO KONÁNÍ
Hotel Rusava, Rusava 334, bližší informace tel: 573 392 076, www.hotelrusava.cz

PROGRAM:
1.den - čtvrtek 15.9.2022
       od 11:30 h       příjezd a ubytování
13:00 - 17:00 h       odborný program  (PhDr. Jan Svoboda)
17:30 - 18:30 h       večeře
od 19:00 h               volný program

2.den - pátek 16.9.2022
08:00 - 09:00 h        snídaně
09:00 - 13:00 h        odborný program  (Ing, Andrea Hošáková)
13:00 h                    oběd, ukončení, odjezd

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
V přihlášce do kolonky „Poznámka“ nutno uvést:   

 • rezervace ubytování: ANO/NE
 • rezervace stravování:
  oběd    15.9.2022   ANO/NE
  večeře 15.9.2022   ANO/NE
  oběd    16.9.2022   ANO/NE 

Cena ubytování:
dvou a vícelůžkový pokoj:   890,- Kč  (včetně snídaně formou bufetu a 1 hod v krytém bazénu) + 20,- Kč ubytovací poplatek
jednolůžkový pokoj:          1090,- Kč (včetně snídaně formou bufetu) + 20,- Kč ubytovací poplatek  

Požadavek na ubytování ve 2 lůžkových pokojích -  předem dohodnout spolubydlící a uvést do „Poznámky  v přihlášce.                             

 

Cena stravování:
oběd:    180,- Kč
večeře:  150,- Kč

Oběd čtvrtek 15.9. 2022 menu jednotné (přihlášení zájemci budou obslouženi přednostně).
Večeře čtvrtek 15.9.2022 a oběd pátek 16.9.2022 výběr menu ze 3 variant.
Informace s nabídkou obdrží zájemci po zaslání závazné přihlášky.

Požadavek na zajištění dietní nebo vegetariánské stravy zapište do „Poznámky“ v přihlášce.

 

DOPRAVA
Doprava individuální.
Při cestování veřejnou dopravou bude pořadateli zajištěna doprava z železniční stanice Hlinsko pod Host. na místo konání.
Čas příjezdu vlaku je nutno uvést do  „Poznámky“ v přihlášce.

 

STORNO POPLATKY:

 • Storno poplatky ubytování:
  pokud dojde ke zrušení ubytování v níže uvedeném rozmezí, bude účastníkovi fakturován storno poplatek:
  30 až 15 dnů před nástupem k ubytování………………30% z ceny ubytování
  14 až 7 dnů před nástupen k ubytování......................50% z ceny ubytování
  6 až 2 dny před nástupem k ubytování.......................70% z ceny ubytování
  24 hodin a méně před nástupem k ubytování............100% z ceny ubytování
 • Storno poplatky stravování:
  pokud dojde ke zrušení objednaného oběda/večeře v den odběru, bude účastníkovi fakturován storno poplatek ve výši 100% z ceny oběda/večeře    

 

DALŠÍ INFORMACE
Dle zaslané přihlášky rezervaci ubytování a stravování zajišťují pořadatelé.
Ubytovaní účastníci si stravu a náklady za ubytování hradí v recepci po ukončení akce.
Neubytovaní účastníci si stravu hradí sami přímo v restauraci.
Pro ubytované účastníky je vstup do bazénu zdarma, vstup do wellness si hradí individuálně.

 

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca