Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  14121

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j. MSMT-11727/2020-3-262

FORMA:            ON-LINE

URČENO:
Učitelkám mateřských škol, učitelům 1. stupně ZŠ.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem je zaměření na otázky týkající se rozvoje a stimulaci smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání). Důraz je kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit.

Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy, budou jim prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení.

Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání.

Vnímání prostoru a prostorové představy
- nácvik orientace v prostoru
- nácvik pravolevé orientace
- vnímání času

Zrakové vnímání
- nácvik zrakového rozlišování
- rozlišení barev, velikosti, tvaru 
- rozlišení figury a pozadí
- rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů - zraková diferenciace.

Zraková analýza a syntéza

Rozvoj zrakové paměti
- pohyby očí po řádku

Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru - pravolevá orientace
- vyjasnění pojmů

Sluchové vnímání
- nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků
- nácvik sluchové orientace v prostoru, nácvik sluchového rozlišování - sluchová diferenciace
- vnímání a reprodukce rytmu
- sluchová analýza a syntéza
- rozvoj sluchové paměti

Diskuse, výměna zkušeností

 

LEKTOR:

Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, odborník na danou problematiku           

TERMÍN

středa 12. května 2021

ČAS:

8:00 - 13:00 hod (bloky po 90 minutách s přestávkou mezi bloky)
                      7:30 - 8:00 hod ....... doba pro ověření a navázání spojení

CENA:  

1100,- Kč 
 
nejsme plátci DPH 

platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky!!
v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!     

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 16. března 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson