Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ S PAS PRO VSTUP DO ZŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15919

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 16117/2019-2-544

URČENO:
Učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga a dalším zájemcům o danou problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář je zaměřen na rozšíření pedagogických kompetencí učitelů MŠ ve spolupráci s učiteli ZŠ v oblasti péče o děti se speciálními potřebami, konkrétně o děti s diagnostikovanou poruchou autistického spektra.

Hlavním cílem semináře je předat zkušenosti s přípravou dětí PAS na přechod z mateřské školy na školu základní. Účastníci budou informováni o činitelích a faktorech, kteří takové změny ovlivňují, o možnostech a podmínkách, které zabezpečí plynulý přechod a o rizikách, která mohou nastat. Součástí jsou praktické ukázky pracovních listů, některých vhodných pomůcek pro práci s dětmi s PAS a doporučená literatura.

 OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Základní projevy handicapu
 • Zásady práce a obecná pravidla při práci s dětmi s PAS - možnosti pomoci
 • Zásady práce s dětmi s PAS dle metodiky strukturovaného učení (strukturalizace, vizualizace, individualizace, motivace)
 • Rozvoj dovedností v klíčových oblastech dětí s PAS (představivost, komunikace, sociální vývoj)
 • Rozvoj předškolních dovedností dětí s PAS (pracovní chování, zrakové a sluchové vnímání, hrubá a jemná motorika, grafomotorika, matematické představy)
 • Školní zralost a školní připravenost
 • Problematika emocí a sebepojetí
 • Podmínky pro správné začlenění dětí s PAS do základní školy
 • Činitelé ovlivňující přechod z mateřské školy do školy základní 
             - dítě jako hlavní činitel, - rodiče, - spolužáci, - škola, třída, - učitel, asistent pedagoga
 • Komunikace s rodinou dítěte.
 • Práce s pomůckami a pracovními listy vhodnými pro děti s PAS.
 • Diskuze a výměna dosavadních zkušeností, možnosti řešení konkrétních případů z praxe.

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin.Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin. 

 

LEKTOR:

Mgr. Markéta Bergerová - odborník na danou problematiku, speciální pedagog,
                                          Speciální pedagogické centrum Kroměříž  

TERMÍN a ČAS:

středa 25. září 2019

8:30 - 15:00 h (s krátkou přestávkou na oběd, prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy průmyslového
areálu Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle restaurace „Prašád“)
veřejné parkoviště naproti. V případě využití  veřejné dopravy se jedná o cca 10 min pěší
chůze od nádraží ČSAD

CENA:  

950,- Kč (vč. drobného občerstvení, oběd není v ceně semináře) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 19. září 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca