Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ V MŠ (WEBINÁŘ)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:     13023 

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j.  MSMT-14487/2021-4-473

FORMA:                            on-line

                 

LEKTOR:

Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, speciální pedagog

TERMÍN A ČAS:

pondělí 24. dubna 2023     

12:00 - 18:00 hod (bloky po 90 minutách s přestávkami mezi bloky)
             11:30 - 12:00 hod .......doba pro ověření a navázání spojení     

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA 

 kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1450,- Kč  včetně doprovodného materiálu, nejsme plátci DPH
                 platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce  (viz Smluvní podmínky)
                 v případě neuhrazené platby nebude účastníkovi zaslán odkaz na připojení k webináři, nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 18. dubna 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na tel. 737621154)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

               

URČENO:
Učitelům mateřských škol, asistentům pedagoga, učitelům přípravných tříd ZŠ.     

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem programu je zprostředkovat účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání, které jsou předpokladem ke zvládání učiva matematiky v ZŠ, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností. Dalším cílem je seznámit účastníky se základními pojmy v dané problematice, rozšířit jejich kompetence a zároveň je naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Rozvoj prostorové představivosti a orientace v prostoru
- získávání prostorových představ, pravolevá orientace
- osvojení pojmů souvisejících s uspořádáním prostoru (nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, mezi, hned před, hned za, první, poslední, předposlední, prostřední)
Vnímání času, časové posloupnosti
- vnímaní souvislosti dějů i následnost, prostor, ve kterém se děje odehrávají včetně prostorových vztahů
Rozvoj posloupnosti
- řady, pochopení a práce s pojmy (první, poslední, hned druhý)
Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině
- tvoření a porovnávání množin s názorem
Třídění
- společné charakteristiky předmětů a vytváření dovednosti třídit
Názorná představa o čísle

Diskuze a výměna zkušeností

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Amos Komenský“, aktivita 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.

Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Amos Komenský“, aktivita 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ.

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela