Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ V MŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 12920

AKREDITACE MŠMTč.j. 14977/2018-1-488

URČENO:
Učitelům mateřských škol, asistentům pedagoga, učitelům přípravných tříd ZŠ.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je prezentace pomůcek, činností a her k rozvoji matematických a geometrických představ u dětí předškolního věku v souladu s výstupy RVP pro předškolní vzdělávání. Účastníci budou seznámeni se základy dané problematiky, získají také řadu metodických doporučení, vycházejících z praxe lektorky. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Zrakové vnímání

- poznávání základních geometrických tvarů
- rozvoj a práce s barvami
- zraková diferenciace, analýza a syntéza, rozvoj zrakové paměti
- nácvik zrakového rozlišování (rozlišení barev, velikosti, tvaru, figury a pozadí, podobné a stranově odlišné tvary)
Prostorová a časová orientace
- vnímání času, časové posloupnosti, souvislost dějů, prostorové vztahy
- orientace v prostoru (pravolevá orientace, nahoře, dole, vzadu, první, poslední apod.)
Posloupnost, řád, třídění, přiřazování
- pochopení práce s pojmy (první, poslední, hned druhý..)
- vztahy mezi předměty ve skupině, dovednosti třídění
- rozvoj posloupnosti
Hodnota a množství
- názorná představa o čísle
Shrnutí semináře, řízená diskuse a sdílení zkušeností

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - b) matematická pregramotnost v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Štěpánka Maryšková - zkušená lektorka, autorka metodických pomůcek a 
                                            materiálů pro výuku předmatematické a matematické gramotnosti

TERMÍN:

ČAS:

NÁHRADNÍ TERMÍN čtvrtek 11. června 2020 (přeloženo z 9.4.2020 resp. 28.5.2020)

9.30 - 16:00 h (s krátkou přestávkou na oběd, prezence 9:00 - 9:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.200,- Kč (vč.drobného občerstvení, oběd není v ceně semináře) nejsme plátci DPH                               

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

 

 

 

 

Obsazenost:Obsazeno

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates